Directe productkeuze Brandstoffen en oliën

Moto4Plus 4-takt benzine

Algemeen

Alkylaatbenzine speciaal ontworpen voor de STIHL kleine viertaktmotoren. Zonder ethanol, vrijwel zonder alkenen en aromaten, gebruikers- en motorvriendelijk door de lage emissies. Lange bewaartijd tot 5 jaar. Betrouwbare hoge prestaties. De STIHL kleine viertaktmotoren en de brandstof STIHL Moto4Plus zijn perfect op elkaar afgestemd en alle mogelijke toepassingen worden uitgebreid getest.

vanaf --.--**

Versies

Prijs

*** Prijs op aanvraag bij uw STIHL vakhandelaar.

Dit productassortiment en deze informatie kunnen per land licht afwijken. Wijzigingen qua techniek, uitrusting, prijs en toebehoren zijn voorbehouden.

Veiligheidsinstructies

Gevaar

Zeer licht ontvlambare vloeistof en dampen. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige schadelijke gevolgen.