Verantwoordelijkheid

Duurzame productie

content-mood-duurzame-productie
Onze productieprocessen onderscheiden zich door onovertroffen technische knowhow en een hoge mate van productie in eigen beheer. Zo kunnen wij de milieu-effecten meteen controleren en aansturen. Wij streven ernaar zowel economisch als ecologisch optimaal te werken, zodat op de lange termijn milieuvriendelijkheid en spaarzaam gebruik van hulpbronnen lonend zijn. De pijlers van duurzame productie volgens STIHL zijn: een efficiënter gebruik van materialen; een duurzame inrichting van gebouwen en terreinen; certificatie van de milieusystemen volgens ISO 14001 en het energiemanagementsysteem van ISO 50001. Op de volgende pagina's geven wij enkele voorbeelden van de wijze waarop wij deze principes in de praktijk brengen.