Verantwoordelijkheid

Efficiënt watergebruik

content-mood-efficient-watergebruik

Water is essentieel voor de mens als grondstof, energiedrager en transportmiddel. STIHL vindt het vanzelfsprekend dat wij zuinig en efficiënt gebruik maken van deze hulpbron in onze productieprocessen en slim gebruikmaken van natuurlijke omstandigheden. Met waterzuiveringsinstallaties reduceren wij het totale waterverbruik in onze productie, en in onze moderne bouwtechnologie gebruiken wij het koele water ook om onze bedrijfsruimtes op milieuvriendelijke wijze te koelen.

De klimaatregeling van het gebouw van de STIHL onderneming in Kufstein (Oostenrijk) gebeurt bijvoorbeeld door middel van grondwater. De stroombesparing die dit oplevert, maakt dit procedé duidelijk goedkoper in het gebruik dan koeling met conventionele airconditioningsystemen. Het water wordt door een koudewisselaar geleid en bedient vervolgens een ventilatiesysteem met zeer geavanceerde inductiemondstukken. Ten opzichte van conventionele koelsystemen kan een besparing tot wel 80 procent worden gerealiseerd. In de STIHL fabriek in São Leopoldo (Brazilië) wordt het proceswater gezuiverd in een eigen fysisch-chemische zuiveringsinstallatie. Dit maakte een aanzienlijke reductie van de benodigde hoeveelheid chemicaliën mogelijk. Het afvalwater wordt gericht opgevangen en gezuiverd, waardoor het binnen de productieketen meerdere keren kan worden gebruikt.