Verantwoordelijkheid

Elektriciteit besparen

content-mood-elektriciteit-besparen STIHL beoordeelt op systematische wijze de energiestromen en het energieverbruik van de onderneming, bepaalt waar besparingen mogelijk zijn en onderzoekt hoe energie nog efficiënter kan worden gebruikt. Dit gebeurt aan de hand van het energiemanagementsysteem van ISO 50001.

In de productie controleren wij bijvoorbeeld ieder STIHL apparaat na assemblage op vermogen en verbruik bij vollast. Om de daarvoor benodigde energie niet geheel verloren te laten gaan, wordt de geleverde remenergie weer in stroom omgezet en teruggevoerd naar het elektriciteitsnet. Dat levert per machine ongeveer 200 Wattuur op, genoeg om vijf 40 W-gloeilampen een uur lang te laten branden.

Ook in de STIHL fabriek in Wiechs am Randen staat het terugdringen van het energieverbruik voorop. Hier werd het ventilatiesysteem voor de fabriekshal voorzien van een zeer efficiënte warmteterugwinningseenheid. Zo kan tot 90 procent van de warmte-energie in de afvoerlucht uit de hal worden teruggewonnen, waarmee ongeveer 800.000 kWh per jaar wordt bespaard. De CO2-uitstoot wordt zo ook met ongeveer 46 ton per jaar gereduceerd.