Elektrische handgreepverwarming

Uiterst comfortabel en onderhoudsvrij

Elektrische handgreepverwarming In de winter kan er zich sneeuw en ijs op de handgrepen van een motorzaag vastzetten. Dit vormt dan een gladde laag die tot gevaarlijke situaties kan leiden. De elektrische handgreepverwarming met schakelaar verzekert ook bij extreme koude een optimale werking. Beide handgrepen blijven sneeuw- en ijsvrij en de motorzaag ligt goed in de hand. U herkent de STIHL motorzagen met elektrische handgreepverwarming aan de letter "W" in de typeomschrijving.