Breda, 19.05.2015

STIHL boekt nieuw omzetrecord

„Met 2,98 miljard euro boekte de STIHL groep in 2014 opnieuw een omzetrecord, ondanks internationale crisissen en negatieve wisselkoersschommelingen", zei dr. Bertram Kandziora, voorzitter van het bestuur van STIHL, op de persconferentie over de balans van de onderneming. De groei tegenover vorig jaar bedroeg 5,9 procent. Zonder de wisselkoersinvloeden zou de groei zelfs 8,7 procent bedragen. Het buitenlandse aandeel in de wereldwijd geboekte omzet bedroeg 89,4 procent. Het personeelsbestand steeg met 3,3 procent tot 14.297 medewerk(st)ers in de groep. Het eigen vermogensaandeel bedraagt 70 procent en de liquiditeit is hoog. Zoals steeds, worden in principe alle investeringen van het concern met eigen liquide middelen gefinancierd. „Ondanks een nog sterkere invloed van de internationale crisissen verwacht ik voor het huidige jaar een gematigde groei", aldus dr. Kandziora.

Versterkte concurrentiepositie in de hele wereld
De STIHL groep heeft de groeikoers ook in het boekjaar 2014 voortgezet. Met uitzondering van Rusland tekenden alle hoofdafzetmarkten een positieve ontwikkeling op. „In het algemeen hebben we wereldwijd aan marktaandeel gewonnen, zodat wij onze mondiale concurrentiepositie verder konden verbeteren", lichtte dr. Kandziora toe. Naast de continue uitbreiding van het wereldwijde netwerk van STIHL vakhandelaren deden gunstige weersomstandigheden de vraag opleven. VIKING behaalde eveneens een duidelijke groei qua afzet en omzet.

Uiteenlopende regionale markten
De onderneming kon heel wat vooruitgang boeken in Noord-Amerika. De Amerikaanse productie- en distributieonderneming STIHL Inc., die op dat moment haar 40-jarig bestaan vierde, heeft haar positie als meest verkocht merk van benzine- en handgedragen motorzagen en motormachines in de VS verder verstevigd. In Latijns-Amerika konden Brazilië en Mexico een bovengemiddelde vooruitgang boeken. De markten in Argentinië en Venezuela werden echter in ruime mate door strenge importrestricties in negatieve zin beïnvloed. De grote markten in West-Europa tekenden zeer goede groeicijfers op en ook in Oost-Europa werden overwegend afzetstijgingen genoteerd. Een uitzondering hierop vormden Oekraïne en Rusland met een aanhoudend zwakke vraag omwille van politieke en economische moeilijkheden. De verkoopcijfers in Azië en Oceanië lagen overwegend boven het niveau van vorig jaar.

Duitse markt verder op groeikoers
STIHL boekte op de Duitse markt in 2014 duidelijke omzetstijgingen. Vele honderden vakhandelaars maken inmiddels gebruik van het „STIHL Online Partner"-concept dat de online-verkoop mogelijk maakt. De vakhandel zette in 2015 de succesvolle testacties voor klanten voort: op 18 april vond de STIHL en VIKING testdag plaats en in de herfst worden de „Super Zagen Weken " opnieuw georganiseerd. Dr. Kandziora, voorzitter van het bestuur, heeft er alvast veel vertrouwen in „dat STIHL de groeikoers in Duitsland zal voortzetten".

Belangrijke investeringen in het Duitse hoofdkantoor
De hoofdzetel van STIHL, de firma ANDREAS STIHL AG & Co. KG, met hoofdkantoor in Waiblingen, kon de omzet met 4,6 procent tot 995 miljoen euro doen stijgen. Het exportaandeel nam lichtjes toe en bedraagt nu 88,7 procent. De investeringen stegen met 28 procent en bereikten een niveau van 72,3 miljoen euro. Dr. Kandziora: „Daarmee bevestigen wij opnieuw ons vertrouwen in de Duitse vestiging." Een groot deel van de investeringen werd gewijd aan de nieuwbouw van een productiemagazijn bij de hoofdzetel in Waiblingen. Aanzienlijke middelen gingen ook naar onderzoek en ontwikkeling voor verdere uitbreiding van het productassortiment. Net zoals vorig jaar lagen de helemaal zelf gefinancierde investeringen duidelijk boven de afschrijvingen.

Aantrekkelijke medewerkersparticipatie op de hoofdzetel
Het personeelsbestand op de Duitse hoofdzetel nam met 2,5 procent toe en omvatte op 31.12.2014 4.222 medewerk(st)ers. 70 tijdelijke werknemers werden vast aangeworven. Aan alle geïnteresseerde leerjongens en -meisjes werd, bij het beëindigen van hun leertijd, een arbeidscontract voor onbepaalde duur aangeboden. Werknemers die met winstbewijzen in het bedrijfskapitaal participeren, krijgen voor hun aandelen opnieuw een rentebetaling van 10 procent. In het kader van deze medewerkersparticipatie kunnen medewerk(st)ers jaarlijks op aandelen tot een nominale waarde van 1.350 euro intekenen. Omdat de onderneming daarin met een toelage van maximaal 900 euro, m.a.w. voor twee derden, participeert, bedraagt de nominale eigen inbreng van de medewerker slechts één derde, m.a.w. maximaal 450 euro. De werknemers kunnen deze door de onderneming zeer aantrekkelijke medewerkersparticipatie ook voor hun particuliere pensioenverzekering benutten.

Internationale opleiding leren en werken bij STIHL
Om eigen vakmensen op te leiden en medewerkers voor veeleisende taken te kwalificeren, biedt STIHL aan alle productieafdelingen een tweeledig opleidingsprogramma aan naar Duits model. Daardoor is de opleiding wereldwijd op het hoogste niveau gestandaardiseerd en vergelijkbaar. Op internationaal vlak is er een uitgebreide uitwisseling van de leerjongens en -meisjes. In 2014 werkten voor het eerst Duitse leerjongens en -meisjes ook in de Chinese vestiging in Qingdao.

Uitbreiding wereldwijd productienetwerk
Ook het voorbije boekjaar werd het wereldwijde STIHL productienetwerk uitgebreid. 88,3 procent van de investeringen, ofwel 161 miljoen euro, werden besteed aan de productiemaatschappijen. Op de Filippijnen werd met de bouw van een nieuw productiebedrijf voor ZAMA carburators gestart. In deze productiefaciliteit zal de ondernemingsgroep meer dan 40 miljoen euro investeren. Ook de productiecapaciteit van de Chinese productiemaatschappij in Qingdao werd door de ingebruikname van een nieuwbouw sterk uitgebreid.

STIHL start met collaboratieve robotica
STIHL heeft in Duitsland en de VS collaboratieve robotica ingevoerd; bij STIHL Inc. in de VS worden de nieuwe robots al in serie ingezet. Mens en machine kunnen daarbij in een gezamenlijke werkruimte tijdens het arbeidsproces interageren. Dr. Kandziora benadrukte het belang van deze innovatieve technologie: „De ‚collaboratieve robotica‘, ofwel intelligente samenwerking van mens en robot, betekent een gigantische sprong voorwaarts voor de arbeidswereld. De nieuwe robots zijn uitgerust met sensoren die de directe en ongevaarlijke samenwerking van industriearbeiders en robots mogelijk maken."

Gematigde groei voor 2015 verwacht – ondanks zwakke Russische markt
Talrijke markten zijn in 2015 dynamisch van start gegaan. STIHL boekte tijdens het eerste kwartaal een verhoging van de omzet. Bij de afzet zijn evenwel de zwakke vraag in Rusland en Oekraïne evenals importbeperkingen in Argentinië en Venezuela merkbaar. Rusland was vóór de crisis een zeer belangrijke markt voor STIHL. De afzetramingen moesten echter ook voor 2015 duidelijk neerwaarts gecorrigeerd worden. „Weliswaar kunnen wij deze regionale achteruitgang van de afzet gedeeltelijk compenseren met groei in andere regio's in de wereld, maar over de totale omvang van de marktverschuivingen kunnen wij pas in de tweede helft van het jaar betrouwbare uitspraken doen", aldus Dr. Kandziora. „Het komt erop aan flexibel op marktwijzigingen te reageren." Ook de Duitse hoofdzetel wordt door de zwakke vraag in Rusland getroffen. STIHL bewerkt de Russische markt intensief, sinds kort zelfs met een eigen distributiebedrijf in Krasnodar in de zuidwestelijke verkoopregio. Dr. Kandziora, beklemtoonde: „Ik ben ervan overtuigd dat wij sterker uit de in Rusland heersende crisis zullen komen. Wij zijn in Rusland goed georganiseerd en zien daar een enorm potentieel. In het algemeen verwacht ik in de ondernemingsgroep ondanks crisissen in de hele wereld voor dit jaar een gematigde omzetgroei. Dankzij de sterke Amerikaanse dollar en andere voor de STIHL omzet belangrijke valuta ga ik bovendien voor het eerst sinds vele jaren van geen negatief monetair effect uit."

STIHL 2015 met nieuwe accuproducten en krachtigste accubladblazer
Met de nieuwe BGA 100 zal STIHL op de vakbeurs demopark, die in juni in Eisenach plaatsvindt, de krachtigste handgedragen accubladblazer op de markt presenteren. Zijn blaaskracht van maar liefst 17 newton in de boost-functie betekent een surplus van ongeveer 70 procent tegenover de accubladblazer STIHL BGA 85. Het geluidsvermogensniveau bedraagt daarentegen 10 dB(A) onder die van de qua vermogen lichtere machine. Dat stemt overeen met een subjectief ervaren halvering van het geluid wat ervoor zorgt dat u de machine de hele dag kunt gebruiken zonder gehoorbescherming. Daarmee maakt de BGA 100 een hoorbaar verschil bij stedelijk groenonderhoud en is hij ideaal voor lawaaigevoelige zones zoals parken, kerkhoven of in de omgeving van scholen en ziekenhuizen. In combinatie met de nieuwe op de rug draagbare accu STIHL AR 3000 is de STIHL BGA 100 met slechts één acculading meerdere uren lang bruikbaar. Hij is vooral geschikt voor professionele gebruikers bij gemeentediensten, tuinbouw, landschapsarchitectuur en facilitaire dienstverlening.

Voor hobbytuiniers biedt het STIHL accusysteem dit seizoen twee nieuwe producten: dankzij de hoogsnoeier STIHL HTA 65 met een totale lengte van 2,40 m kunt u bomen en struikgewassen op grotere hoogtes probleemloos onderhouden. Met een totaal gewicht van slechts 5 kg (incl. accu AP 115) is de machine handig en wendbaar. De lichte accu struik- en grasschaar STIHL HSA 25 beschikt over een struikmes voor vormsnoei aan sierstruiken met kleine bladeren en voor het trimmen van kleinere bladhoudende heggen. Met het bijgeleverde grasmes trimt de HSA 25 graskanten aan perken en terrassen. Struik- en grasmessen kunnen zonder gereedschap met één druk op de knop verwisseld worden. De draadloze aandrijving en de eenvoudige bediening maken de HSA 25 bijzonder flexibel in gebruik. De bedrijfsduur van de accu bedraagt bijna twee uur.

VIKING start het maaiseizoen 2015 met nieuwe professionele grasmaaiers
Voor het professionele onderhoud van groenvoorzieningen presenteert VIKING de nieuwe benzinegrasmaaiers van de 7-serie met een robuuste constructie, een laag gewicht en lage trillingswaarden. De MB 756 YS en de MB 756 YC beschikken over een lichte magnesiumbehuizing, wegen minder dan 60 kg en hebben een snijbreedte van 54 cm. Ze zijn perfect geschikt voor de verzorging van grotere oppervlakken tot 3.000 vierkante meter. Er was al geruime tijd een hoge vraag vanuit de markt en beide professionele maaiers zijn nu sinds begin april beschikbaar.

Downloads

Beeldmateriaal:
Alle foto's weergeven