STIHL connected

FAQ – Veel gestelde vragen

Gebruik

Welke STIHL machines kunnen worden uitgerust met STIHL connected?

De volgende STIHL machines kunnen worden uitgerust met STIHL connected:

MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160T, MSA 161T, MSA 200, MSA 220, MS 170, MS 180, MS 201, MS 201T, MS 231, MS 251, MS 261, MS 362, MS 462, MS 500i, MS 661

HT 56, HT 103, HT 133

GTA 26

TSA 230, TS 410, TS 420, TS 440, TS 480i, TS 500i

FSA 45, FSA 56, FSA 57, FSA 130, FS 38, FS 40, FS 55, FS 56, FS 89, FS 91, FS 94, FS 111, FS 131, FS 240, FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490, FS 510, FS 560

KMA 130, KM 56, MM 56, KM 91, KM 111, KM 131, BT 131, FR 131, FR 410, FR 460,  FB 131, FC 91, FC 96, FC 111, SP 92, SP 452, SP 482

BGA 45, BGA 56, BGA 85, BGA 100, BG 50, BG 56, BG 66, BG 86, BR 430, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800

SH 56, SH 86, SR 430, SR 450

HSA 45, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HS 46, HS 56, HS 81, HS 82, HS 86, HS 87, HL 92, HL 94

RMA 2 RT, RMA 235, RMA 339, RMA 443, RMA 448, RMA 765, RM 443, MB 443, RM 448, MB 448 CV, RM 655 YS, MB 655 YS, RM 756, MB 756 YC, RT 4082, MR 4082, RT 6127 ZL, MT 6127 ZL

Wat zijn de minimale systeemvereisten?

Voor de STIHL app heb je een smartphone (incl. camerafunctie en gps) nodig, die minimaal Bluetooth 4.0 (Low Energy) ondersteunt en bovendien is gebaseerd op iOS 9.3 (of hoger), resp. Android 4.4 (of hoger). Voor het STIHL connect pro portaal heb je een Mac of pc met daarop Windows geïnstalleerd, een functionerende internetverbinding alsmede een smartphone (incl. camerafunctie en gps) nodig.

Hoe breng ik de STIHL Smart Connector correct aan op mijn STIHL machine?

Hoe je de STIHL Smart Connector correct aanbrengt, leer je via onze installatievideo’s voor alle compatibele STIHL machines. Deze kunnen zeer eenvoudig via de STIHL app of het STIHL connect pro portaal worden opgevraagd.

> Ontdek in dit document de ideale plaats om de Smart Connector te bevestigen voor talrijke machines.

Kan ik de STIHL Smart Connector ook in combinatie met producten van derden gebruiken?

Het gebruik van de STIHL Smart Connector in combinatie met producten van derden is slechts beperkt mogelijk (hierbij ontbreken bijv. de aan de werktijd gerelateerde onderhoudsinstructies). Alle algemene voorwaarden voor het gebruik van de STIHL Smart Connector in combinatie met producten van derden kunnen worden nagelezen in de handleiding.

Kan ik een gebruikte STIHL Smart Connector opnieuw gebruiken op een andere machine?

De bevestigingsmethoden van de STIHL Smart Connectors zijn ontworpen voor slechts eenmalig gebruik. Daarom wordt het nogmaals gebruiken op een andere machine niet geadviseerd. Desalniettemin kan de STIHL Smart Connector steeds weer opnieuw worden geconfigureerd (pairing tussen machine en STIHL Smart Connector).

Registreert de STIHL Smart Connector ook de werkduur van mijn machine als de smartphone met de STIHL app zich niet binnen bereik bevindt?

De registrering van de werkduur vindt onafhankelijk van de verbinding met de smartphone plaats. Daarom is een verbinding met de smartphone niet altijd noodzakelijk. De werkduur wordt bovendien lokaal op de STIHL Smart Connector opgeslagen.

Hoe voer ik geadviseerde onderhoudswerkzaamheden aan mijn STIHL machine uit (bijv. kettingrem controleren, kettingsmering controleren, …)?

De precieze stappen voor het onderhoud van je STIHL machine staan beschreven in de betreffende handleiding. Tip: Er staan ook digitale handleidingen op de website of in de STIHL app.

De werktijd van mijn STIHL machine wordt niet geregistreerd of wijkt af. Wat kan ik daaraan doen?

Voor een correcte werktijdregistratie is het belangrijk dat de geadviseerde aanbrengpositie op de geadviseerde STIHL producten precies wordt aangehouden. Zorg ervoor dat bij de opslag, het vervoer en gebruik binnen een cirkel van 0,5 m geen sterke magnetische velden optreden als de werktijd desondanks afwijkt.

De locatie van mijn machine wordt niet weergegeven of komt niet overeen met de daadwerkelijke locatie. Wat kan ik daaraan doen?

De locatieanalyse biedt geen lokaliseringsfunctie, maar is belast met de gebruiksanalyse. Om ervoor te zorgen dat deze correct wordt weergegeven moeten de smartphone met de STIHL app en de betreffende STIHL machine op de locatie zich binnen elkaars bereik bevinden.

Zijn de STIHL Smart Connector en het STIHL connected systeem ook compatibel met reeds gebruikte machines?

Ja, ook reeds gebruikte producten kunnen worden gebruikt. De aanwijzingen in de handleiding en in de instructie van de STIHL app helpen je hier verder. Bij het koppelen van de machines en de installatie van de STIHL Smart Connector kan ook een bestaande werktijd vooraf worden ingesteld. Hierbij kunnen vooraf bestaande werktijden als startwaarde worden ingevoerd.

Waar vind ik het serienummer of de streepjescode van mijn machine?

Je vindt het serienummer en - bij nieuwere producten - de streepjescode op het typeplaatje van je STIHL machine.

Hoe kan ik de taal van de STIHL app en het STIHL connect pro portaal wijzigen?

De instelling van de taal in het STIHL connect pro portaal kan je wijzigen bij de instellingen van je gebruikersaccount bij het punt "Accountgegevens".
De taal van de STIHL app kan je wijzigen via de algemene taalinstellingen van je smartphone.

 

Hoe kan ik een machine toevoegen in de STIHL app of in het STIHL connect pro portaal?

Na het opstarten van de STIHL app vind je bij "Mijn STIHL" je machineoverzicht. Met behulp van het symbool "+" op de rand van het beeldscherm kan je je nieuwe machine toevoegen. Ook in het STIHL connect pro portaal vindt het koppelen van een nieuwe machine plaats via de navigatiebalk in het machineoverzicht.

Hoe kan ik de interne benaming van mijn product wijzigen?

Bij het installeren van een nieuwe machine of als deze naderhand wordt bewerkt, kunnen interne benamingen worden toegekend of gewijzigd in de bewerkingsmodus. Bij al gekoppelde machines kom je bij de instelling in het betreffende machineaanzicht via het punt "Bewerken".

Hoe kan ik een product wissen?

In het betreffende machineaanzicht kan je machines wissen bij het punt "Bewerken".

Hoe kan ik mijn STIHL connected account wissen?

Via de bewerkingsopties in het STIHL connect pro portaal kan je je persoonlijke account wissen in de accountinstellingen. Hou er wel rekening mee, dat hiermee ook alle persoonlijke gegevens en de machinegegevens onherroepbaar worden gewist.

Hoe kan ik meerdere gebruikers autoriseren?

Als machineparkbeheerder kan je via het STIHL connect pro portaal te allen tijde meerdere gebruikers koppelen, resp. in de betreffende gebruikersinstellingen rechten toewijzen en hierdoor gemeenschappelijk een apparatenpark beheren. Vanzelfsprekend kan je bij een afzonderlijk machinepark ook een zelfstandige account koppelen, door deze opnieuw te registreren.

Hoe kan ik de productafbeelding wijzigen?

Bij het installeren van een nieuwe machine of door het naderhand bewerken kunnen productafbeeldingen uit een fotogalerij of van de camera worden toegewezen en/of worden gewijzigd. De instelling vindt plaats in de bewerkingsmodus. Bij al gekoppelde machines kom je bij de instelling in het betreffende machineaanzicht via het punt "Bewerken".

Hoe wijzig ik de afbeelding van mijn account?

Je kan de afbeelding van je gebruikersaccount wijzigen in de accountinstellingen. Raak hiervoor het pictogram met de profielafbeelding aan in het menu.

Hoe wijzig ik mijn adres?

Het adres van je gebruikersaccount kan je wijzigen bij de accountinstellingen.

Hoe wijzig ik de gegevens van mijn STIHL dealer?

De informatie met betrekking tot je STIHL dealer kan je wijzigen bij de accountinstellingen.

Ik kan het serienummer op het etiket van de STIHL Smart Connector niet herkennen. Is er een remedie?

Het serienummer (MAC-adres) kan bij gepairde producten in het STIHL connect pro portaal worden ingezien. Naast het serienummer in standaardtekst, bevat de 2D-datamatrixcode het serienummer. De datamatrixcode kan worden uitgelezen met de STIHL app. Als het gehele etiket niet meer kan worden herkend en de Smart Connector niet meer is gepaird, is er geen mogelijkheid tot herstel.

Wat gebeurt er met mijn afgesloten werktijden, als ik machines of gebruikers op een later tijdstip wis?

Je afgesloten werktijden blijven behouden voor documentatie.

Mijn taalselectie is niet juist ingesteld. Welke mogelijkheden zijn er voor correctie?

Je kan de taalselectie instellen in de menubalk van het STIHL connect pro portaal. Als de overname van de ingestelde taal in het portaal niet correct plaatsvindt kan dat liggen aan je browserinstellingen. Wis de cookies van je browser via de browserinstellingen.

Waar vind ik persoonlijke hulp bij de ingebruikneming en het gebruik van de STIHL Smart Connector?

Voor vragen en antwoorden staan je STIHL dealer en telefonisch onze Service-Hotline ter beschikking.

Kan ik mijn STIHL Smart Connector gebruiken in combinatie met het systeem van een andere fabrikant?

Op dit moment is het gebruik alleen mogelijk in combinatie met het STIHL connected systeem.

Kan ik andere machineparkbeheersystemen gebruiken in combinatie met mijn STIHL Smart connector?

Op dit moment is het gebruik alleen mogelijk in combinatie met het STIHL connected systeem.

Waaraan herken ik dat de STIHL Smart Connector succesvol is verbonden met de app?

In de STIHL app wordt geattendeerd op de verbindingsstatus van de STIHL Smart Connector door middel van een rood, resp. groen symbool.

Hoe groot is het bereik tussen een STIHL Smart Connector en de smartphone?

Het bereik tussen de STIHL Smart Connector en een smartphone is in de regel tot zo'n 10 meter. Dit kan echter variëren tussen verschillende smartphones en bij obstakels.

Kan ik één product toekennen aan meerdere STIHL Smart Connectoren?

Nee, dit kan telkens slechts aan één STIHL Smart Connector worden toegekend.

Kunnen meerdere STIHL Smart Connectoren gelijktijdig worden gebruikt?

Ja, het is mogelijk meerdere STIHL Smart Connectoren gelijktijdig te gebruiken. Onder bepaalde omstandigheden kan dit er echter toe leiden dat de reactietijd van de afzonderlijke Connectoren wordt verhoogd.

Hoe vaak worden de gegevens tussen de STIHL app en de STIHL cloud gesynchroniseerd?

Als de STIHL Smart Connector herkent dat een machine wordt gebruikt, verstuurt deze meerdere malen per minuut de werktijd aan de STIHL app. Bij een bestaande internetverbinding verstuurt de STIHL app de gegevens eveneens meerdere malen per minuut naar de cloud. Als er geen smartphone- of internetverbinding is worden de gegevens tijdelijk opgeslagen tot de verbinding weer tot stand is gebracht en pas dan overgedragen.

Biedt het STIHL connected systeem antidiefstalbeveiliging?

Het STIHL connected systeem kan op dit moment niet worden gebruikt als antidiefstalbeveiliging.

Wordt de werktijd vastgesteld, als de STIHL app is afgesloten?

De werktijd wordt in het algemeen onafhankelijk van een smartphone vastgesteld. Desalniettemin wordt de werktijd bij een geopende STIHL app meerdere malen per minuut aan het STIHL connect pro portaal overgedragen. Bij een afgesloten STIHL app wordt het overdrachtsinterval duidelijk verkort.

In de STIHL app wordt aangegeven dat er een update voor een STIHL Smart Connector beschikbaar is, maar de update kan niet worden gestart.

Je kan het probleem verhelpen door de afstand tussen de STIHL Smart Connector en de smartphone te verkleinen. Bovendien kan je de batterijstatus controleren en indien nodig vervangen.

In welke taal is de app beschikbaar?

Op dit moment is het systeem beschikbaar in de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Nederlands en Zweeds.

STIHL Smart Connector

Welke bedrijfsstatussen geven de leds in de STIHL Smart Connector aan?

De statusleds worden telkens als de batterij wordt aangebracht geactiveerd. Na enkele seconden gaan de statusleds uit om stroom te besparen. De statusled geeft hierbij de volgende statussen aan: normaal gebruik = groen brandend, firmware-update = groen knipperend, batterij verwisselen = rood knipperend, interne storing = rood brandend

De leds in de STIHL Smart Connector branden niet bij het aanbrengen van de knoopcel. Wat kan ik daaraan doen?

Controleer dat er een geladen cel van het type CR2032 met de juiste polariteit is aangebracht. Als er geen leds branden, moet de batterij opnieuw worden aangebracht of eventueel vervangen. Neem contact op met een erkende dealer als het probleem ook dan nog niet is verholpen.

De leds in de STIHL Smart Connector knipperen rood. Wat kan ik daaraan doen?

Rood knipperende leds attenderen op een lage laadstatus van de batterij. Vervang de batterij.

De leds in de STIHL Smart Connector branden continu rood (gedurende meerdere seconden). Wat kan ik daaraan doen?

Een continu branden gedurende meerdere seconden attendeert op een interne storing in de STIHL Smart Connector. Om deze te verhelpen neem je contact op met je erkende dealer.

De leds in de STIHL Smart Connector knipperen groen. Wat betekent dat?

Groen knipperende leds attenderen op een firmware-update, die tot zo'n minuut kan duren. Tijdens de update de batterij niet wegnemen.

Ik kan de STIHL Smart Connector bij de installatie van mijn app niet vinden. Wat kan ik daaraan doen?

Bij de eerste installatie beslist controleren dat de batterij correct in de STIHL Smart Connector is aangebracht en de isolatiefolie werd verwijderd. Het ledsignaal moet na het aanbrengen van de batterij groen branden. Controleer bovendien dat aan de systeemvoorwaarden van de smartphone wordt voldaan en alle rechten voor de STIHL app zijn toegekend. Daarbij moet Bluetooth zijn ingeschakeld. Belangrijk: Voor de herkenning van de STIHL Smart Connector moet de smartphone zich binnen een cirkel van 10 meter bevinden. De wachttijd voor de herkenning kan tot zo'n 60 seconden in beslag nemen.

Mijn app toont geen STIHL Smart Connectoren in de omgeving of levert geen actuele gegevens meer, hoewel de apparaten zijn geïnstalleerd. Wat kan ik daaraan doen?

Eerst controleren of de batterij correct is aangebracht. Als er geen led brandt of alleen het rode signaal, kan het ook nodig zijn de batterij te vervangen. Hiervoor de knoopcel verwijderen en een nieuwe batterij aanbrengen. Als de groene led brandt kan je een nieuwe zoekfase in de STIHL app starten. Als de STIHL Smart Connector nog steeds niet wordt gevonden vervang je ook in dit geval de batterij. Omdat ook een storing in de smartphone niet kan worden uitgesloten, kan het eveneens nuttig zijn de smartphone opnieuw op te starten.

Waarvoor dient het meegeleverde bevestigingsmateriaal?

De kleefstrip en de meegeleverde schroeven, incl. onderlegring, horen bij de STIHL Smart Connector. Bij de bevestigingsmethoden door middel van "kleven" en "schroeven" mogen ook alleen de meegeleverde bevestigingsmaterialen worden gebruikt. Andere bevestigingsopties, zoals "klinknagels" of met behulp van "kabelbinders", zijn wat betreft de afmetingen afhankelijk van de betreffende plaats van aanbrengen en moeten daarom passend worden uitgekozen en aangeschaft. Lees indien nodig de aanwijzingen in de handleiding.

Gaat de werkduur van mijn product verloren als de batterij in de STIHL Smart Connector leeg is?

Door een lege batterij of het verwisselen van de batterij gaat de werkduur niet verloren. Er wordt continu een back-up van de werkduur gemaakt en deze wordt, bijv. bij het aanbrengen van een nieuwe batterij, hersteld naar de laatste succesvol opgeslagen waarde.

Hoe voeg ik een STIHL machine toe aan een STIHL Smart Connector?

Na het koppelen van een STIHL machine kan je in het betreffende submenu een STIHL Smart Connector toevoegen.

Waar vind ik de datamatrix/QR-code van mijn STIHL Smart Connector?

De datamatrixcode bevindt zich onder de batterij van de STIHL Smart Connector. Voor de installatie moet het deksel worden geopend en de batterij worden verwijderd.

Ik wil mijn machine uitrusten met een nieuwe STIHL Smart Connector. Kan ik de werktijd van mijn machine overnemen?

Uitrusting is zowel mogelijk in nieuwstaat, als na een willekeurige werktijd. Als je machine met een nieuwe STIHL Smart Connector wordt uitgerust, kan de al opgebouwde werktijd als startwaarde worden opgegeven.

De werktijd van mijn machine is te hoog. Zijn er mogelijkheden om de werktijd terug te stellen?

Terugstellen van de werktijd is slechts indirect mogelijk: eerst moet de tot stand gebrachte pairing tussen machine en STIHL Smart Connector worden gewist. ATTENTIE: de gegevens van de pairing (laatste werktijd) zijn dan niet meer te zien en kunnen niet worden hersteld. Bij een nieuwe pairing kan een startwaarde worden ingevoerd. Door middel van deze waarde kan de daadwerkelijke werktijd worden gecorrigeerd. ATTENTIE: de geschiedenis van de vorige pairing is daarna eveneens niet meer beschikbaar.

Wat gebeurt er als er zich meerdere STIHL connected systemen binnen bereik bevinden?

De STIHL app ontvangt alleen de gegevens van bekende STIHL Smart Connectoren. Als er zich meerdere STIHL Smart Connectoren in de buurt bevinden die niet zijn toegewezen aan het bestaande STIHL connect pro portaal account worden deze genegeerd.

Zijn er storende factoren, die mijn STIHL Smart Connector kunnen beïnvloeden?

Onder bepaalde omstandigheden kan een sterk magnetisch veld ertoe leiden dat uw STIHL Smart Connector een te hoge werktijd vaststelt.

Welke functie heeft de STIHL Smart Connector?

De STIHL Smart Connector dient ertoe, informatie te achterhalen over het gebruik van een machine. Hiertoe wordt de STIHL Smart Connector op een machine aangebracht en deze herkent dan automatisch wanneer deze machine wordt gebruikt. De werkduur wordt per smartphone via de STIHL app aan het STIHL connect pro portaal overgedragen.

Is de STIHL Smart Connector permanent verbonden met de smartphone?

De STIHL Smart Connector heeft geen permanent actieve verbinding met je smartphone nodig. Deze verzendt de actuele werktijd periodiek. Als er zich een smartphone met bijbehorende account in de buurt bevindt, worden de verzonden gegevens automatisch ontvangen.

Welke energievoorziening heeft de STIHL Smart Connector?

Voor het gebruik van een STIHL Smart Connector is een IEC-CR2032 lithium knoopcel nodig.

Kan ik een STIHL Smart connector ook zonder een smartphone gebruiken?

Het gebruik van een STIHL Smart connector is weliswaar ook zonder een smartphone mogelijk, maar dan kan je geen door de Smart connector achterhaalde gegevens aan het STIHL connect pro portaal overdragen. Om de volledige functionaliteit te benutten wordt aangeraden tijdens het gebruik van een apparaat met STIHL Smart connector de smartphone binnen bereik te houden. Daarbij moet de smartphone toegang hebben tot het STIHL connect pro portaal.

Waarom geeft de STIHL app aan dat de STIHL Smart Connector niet verbonden is, hoewel deze zich in de buurt bevindt en de batterij vol is?

Het kan meerdere seconden duren voordat een STIHL Smart Connector wordt herkend. In dit geval kan het, bijvoorbeeld bij het opstarten van de app, ertoe leiden dat de verbindingsstatus pas na enige tijd correct wordt weergegeven.

Ontvang ik een melding voor updates en worden deze automatisch uitgevoerd?

Als er een update voor de STIHL Smart Connnector beschikbaar is, ontvang je in de STIHL app een navenante berichtgeving en kan je dan de betreffende update starten.

Worden updates voor de STIHL Smart Connector automatisch geïnstalleerd?

Nee, je wordt over een betreffende update geïnformeerd en moet de installatie vervolgens via de app starten.

STIHL connect pro portaal

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik daaraan doen?

Voor het resetten van het wachtwoord kan je in het aanmeldscherm een nieuw wachtwoord opvragen.

Hoe krijg ik toegang tot het STIHL connect pro portaal?

Het STIHL connect pro portaal is bereikbaar via de website https://connect.stihl.com.

Is voor het STIHL connect pro portaal software of een installatie nodig?

Nee, het STIHL connect pro portaal vereist geen installatie. Toegang vindt plaats via een browsertoepassing. Hiervoor heb je slechts een internetverbinding nodig.

Welke toegangsgegevens zijn nodig voor STIHL connected?

Voor toegang tot STIHL Connected moet je registreren door middel van de STIHL app of het STIHL connect pro portaal. Hiervoor heb je een e-mailadres nodig. Tijdens de registratie kan je jezelf een wachtwoord toekennen.

Waarvoor is het STIHL connect pro portaal nodig?

Het STIHL connect pro portaal is de digitale werkplaats speciaal voor commercieel gebruik. Deze biedt uitgebreidere functies voor een alomvattend digitaal machineparkbeheer. Met alleen het gebruik van de STIHL app zijn slechts een beperkte functieomvang, analyse- en weergavemogelijkheden van STIHL Connected beschikbaar.

Krijgt de dealer inzicht in mijn gegevens?

De dealer krijgt een overzicht van de statische gegevensinformatie van de klant. De overdracht van gebruiksafhankelijke machinegegevens vindt uitsluitend plaats bij het maken van een afspraak met de dealer.

Ontvangt de dealer een mededeling als ik onderhoud voor mijn machine aankondig?

Je dealer wordt pas bij een concrete afspraak geïnformeerd, d.w.z. bij het aankondigen en doorvoeren van onderhoud vindt niet automatisch een berichtgeving plaats.

Ik ben geen zakelijke gebruiker en heb daarom geen klanten. Is het dan toch mogelijk werktijden en onderhoudswerkzaamheden te plannen?

Ook zonder klanten kan je werktijden en onderhoudswerkzaamheden plannen en doorvoeren.

Wordt de garantie van mijn STIHL producten beïnvloed door het gebruik van STIHL connected (bijv. al of niet doorgevoerd onderhoud)?

Nee, beslissingen door STIHL met betrekking tot de garantie worden niet beïnvloed op basis van de onderhoudsinformatie uit STIHL connected.

Kan ik mijn medewerker lokaliseren via STIHL connected?

Nee, lokalisering van medewerkers is niet mogelijk. Informatie met betrekking tot de locatie wordt alleen gebruikt voor de lokalisering bij actieve inzet van de machine.

Wat doet STIHL met mijn gegevens uit STIHL connected?

STIHL gebruikt je persoonsgegevens, voornamelijk de machine-, apparaat- en gebruiksgegevens alleen voor het verwezenlijken van de met jou bestaande overeenkomst en ten behoeve van de ondersteuning voor je product. Bovendien compileren wij met behulp van deze gegevens anonieme statistieken, die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en onze dienstverlening, voor de productbewaking en waarborging van de productveiligheid.

Welke functies heeft de STIHL connect pro portal?

Bij de STIHL connect pro portal gaat het om een modern apparatenparkbeheersysteem.

STIHL app

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat kan ik daaraan doen?

Voor het resetten van het wachtwoord kan je in het aanmeldscherm een nieuw wachtwoord opvragen.

De 2D-datamatrixcode in het batterijvak van de STIHL Smart Connector wordt niet herkend door de app. Wat kan ik daaraan doen?

Als eerste controleren dat er een actieve internetverbinding met de smartphone is. Vervolgens proberen de 2D-datamatrixcode in het scanvenster van de app te plaatsen. Door het scanvenster aan te raken wordt de focus automatisch opnieuw ingesteld. Je kan ook proberen de smartphone dichter naar of verder weg van de 2D-datamatrixcode te verplaatsen. En let ook beslist op voldoende belichting. Voor het verhelpen van het probleem kan je ook het serienummer van de STIHL Smart Connector handmatig invoeren.

Waar verkrijg ik de STIHL app?

De STIHL app is verkrijgbaar in de AppStore voor iOS en in de GooglePlay Store voor Android-besturingssystemen. Tip: Als zoekterm het woord "STIHL" invoeren.

Waarvoor is de STIHL app nodig?

De STIHL app is een centrale systeembouwsteen van STIHL connected. Deze is nodig om de door de STIHL Smart Connector verzamelde gegevens via wifi of mobiel datanetwerk van je smartphone of tablet naar de STIHL cloud te verzenden. De gegevens staan dan in het STIHL connect pro portaal voor analyse voor je klaar. Via de STIHL app voor je smartphone en tablet kan je bovendien je eigen werktijd beter plannen en documenteren. Daarbij heb je de mogelijkheid zeer snel en gemakkelijk contact op te nemen met je STIHL dealer voor onderhoudswerkzaamheden aan je machines.

Ik kan bij "Mijn STIHL" mijn STIHL product niet vinden of toevoegen. Welke mogelijkheden heb ik om een nieuw product aan "Mijn STIHL" te koppelen?

Voor de installatie van een nieuwe STIHL machine zijn er meerdere mogelijkheden: Via de streepjescode op je product kan de machine worden geïdentificeerd. Als alternatief kan je het selecteren via een zoekopdracht in de catalogus. Daarnaast kunnen meerdere identificatiekenmerken worden toegevoegd, zoals bijv. het serienummer of een intern toegekende benaming. Voor oudere producten of producten van derden kunnen als verder alternatief willekeurige producten worden gekoppeld bij "Product handmatig koppelen".

Heb ik een internetverbinding nodig voor het gebruik van de STIHL app?

Ja, voor het volledige gebruik van de STIHL app met de STIHL cloud is een functionerende internetverbinding via wifi of mobiele gegevens nodig.  Desalniettemin hoeft de dataverbinding niet onvermijdelijk continu te bestaan, omdat een tijdelijke lokale opslag zorgt voor een robuuste databeschikbaarheid bij het gebruik met STIHL producten.