Puurs, 12.09.2019

STIHL is Businesspartner van NL Greenlabel

Op GroenTechniekHolland maakt STIHL Benelux bekend dat het bedrijf een partnerovereenkomst heeft getekend met NL Greenlabel, om voor onbepaalde tijd samen te werken aan een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij klimaat, natuur en mens samengaan.

In het bijzonder gaat het dan om een duurzame inrichting en beheer van tuinen, terreinen en gebieden, met aandacht en respect voor mens en omgeving alsook voor de kernwaarden van NL Greenlabel.

Medeoprichter van NL Greenlabel en televisiepresentator Lodewijk Hoekstra: "Samen met 200 organisaties werkt NL Greenlabel aan het vergroenen en verduurzamen van Nederland. We zijn erg trots dat een sterke speler als STIHL, die al zo lang een vaste waarde vormt voor de groene professional zich bij ons wilt aansluiten. Ik kijk uit naar een mooi en langdurig partnerschap!" STIHL ontwikkelt, produceert en verkoopt tuinmachines en bos- en natuurbeheeruitrusting om de mens te helpen bij het onderhoud van de natuur. STIHL wil succes boeken op duurzame wijze, om langdurig waarde te kunnen scheppen en te kunnen blijven groeien. Als wereldwijd toonaangevende fabrikant draagt STIHL een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. Samen met NL Greenlabel wil STIHL haar verantwoordelijkheid op dit vlak verder concretiseren. Zo wil STIHL ook bij haar eigen partners en klanten een cultuurverandering teweegbrengen en dit door vooral extra inspanningen te leveren op lokaal en regionaal vlak, met medewerking van het dealernetwerk om samen onze ecologische voetafdruk te verminderen. STIHL verbindt zich ertoe om stapsgewijs aanpassingen te doen en op termijn nog meer te anticiperen op de regelgeving van de wetgevende autoriteiten.

Zo bieden de verschillende lijnen van STIHL accuproducten en online oplossingen, zoals STIHL connected voor machineparkbeheer, al een milieuvriendelijke oplossing voor het onderhoud van de natuur. Een aantal demotrailers met accumachines zijn reeds uitgerust met zonnepanelen en powerbanks om waar dan ook accu's te kunnen opladen. Ook in de productie worden voortdurend aanpassingen gemaakt om duurzaam te produceren. Op vlak van innovatie staat de STIHL techniek eveneens ten dienste van de natuur. Al decennialang zijn factoren als energieverbruik, uitlaatgassen, geluidsproductie en de veiligheid en gezondheid van de gebruikers belangrijke criteria bij de productontwikkeling.  Zo had STIHL al in 1985 biologisch afbreekbare zaagkettingolie en zorgde het Ematic systeem in 1987 ervoor dat het verbruik ervan tot 50% gereduceerd werd. In 1988 bracht STIHL de eerste in serie geproduceerde katalysator voor tweetaktmotoren ter wereld uit, met een reductie van 80% koolwaterstoffen. In 1990 kwam de eigen STIHL MotoMix brandstof op de markt, die praktisch vrij is van schadelijke stoffen zoals lood, zwavel, aromaten en benzeen. In 2002 werd met de introductie van de 4-Mix-Motor het brandstofverbruik van de nieuwe motoren met 20% verminderd. De 2-Mix-motor reduceert 2 jaar later nog eens het brandstofverbruik met 20 % en de uitlaatgassen met 60%. En één van de laatste innovaties zijn de motoren met elektronische inspuiting. Deze leveren 20% meer vermogen bij 15% minder brandstofverbruik. Bij nieuwe gebouwen wordt verder optimaal geïnvesteerd in daktuinen, groene energie, en waterzuivering.

STIHL heeft dus een lange traditie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en startte in 2012 een Corporate Social Responsibility programma om dit historisch gegroeide thema op een strategische manier aan te pakken. Om het groot tekort aan bossen in Europa te helpen counteren heeft STIHL Benelux al meermaals natuurverenigingen financieel gesteund met de aankoop van grond voor de aanplanting van nieuwe bossen.

Downloads

Beeldmateriaal:
Alle foto's weergeven