Verantwoordelijkheid

Toekomstgerichte gebouwenontwerpen

content-mood-toekomstgerichte-gebouwenontwerpen

Milieubescherming begint tegenwoordig al op de tekentafel van de architect. Bij alle bouwprojecten die STIHL wereldwijd onderneemt, worden zoveel mogelijk technologieën toegepast die milieuvriendelijk zijn en efficiënt gebruikmaken van hulpbronnen.

100 procent groene energie in Vösendorf
Met daktuinen, een energievoorziening die geen fossiele brandstoffen maar bijna 100 procent groene energie gebruikt, stelt de nieuwe verkoopvestiging van STIHL Oostenrijk de norm op gebied van bedrijfspanden. STIHL investeerde in dit centrum voor verkoop, logistiek en opleiding in Vösendorf bij Wenen ongeveer 14 miljoen euro. Dit nieuwe modelpand voldoet aan de strengste normen op gebied van techniek en duurzaamheid. Het innovatieve concept is ontworpen met het oog op een maximale reductie van de exploitatiekosten en een CO2-vrije exploitatie door hernieuwbare energiebronnen.

Innovatieve warmteconcepten bij STIHL Zwitserland
Met de uitbreiding van de kettingfabriek in Wil werd de eerste warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK-centrale) van de STIHL groep in bedrijf genomen. Hierin drijven motoren op aardgas generatoren aan, die stroom opwekken en warmte terugwinnen uit de rookgassen en het koelwater. De afvalwarmte die bij de stroomopwekking ontstaat, wordt in de winter gebruikt voor de verwarming. Met de warmte-krachtkoppeling kan in de zomer koude worden gegenereerd door toepassing van warmte. WKK-centrales kunnen tot 90 procent van de ingevoerde primaire energie nuttig omzetten. Dit levert een potentiële besparing op van ongeveer 40 procent ten opzichte van conventionele technologieën. Daarnaast stoot een WKK-centrale 60 procent minder CO2 uit dan andere energiecentrales. Deze nieuwe centrale is uitgerust met de meest innovatieve energietechnologie die tot op heden binnen de STIHL groep is toegepast, en levert een aanzienlijke besparing op energieverbruik en -kosten.

In het nieuwe logistiekgebouw van de Zwitserse kettingfabriek van STIHL is een innovatief concept voor aardwarmte verwerkt, dat energiebesparende verwarming mogelijk maakt. Het doel is om door gebruik van hernieuwbare energiebronnen het verbruik van primaire energie met 48 procent te reduceren, en de CO2-uitstoot ten opzichte van conventionele technieken met 80 procent. Gekozen werd voor warmtepompen, omdat deze zowel voor verwarming als koeling kunnen worden gebruikt en hun energie uit de aarde betrekken. De elektriciteit waarop de warmtepompen draaien, wordt geleverd door eveneens hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht.

Efficiënt gebouwenbeheer in China
De STIHL fabriek in Qingdao (China) werd in 2013 uitgebreid met drie zeer moderne secties. In deze goed geïsoleerde nieuwe delen, waarin productieafdelingen, kantoren en de kantine te vinden zijn, wordt voor verwarming en airconditioning voornamelijk water gebruikt dat met aardwarmte is verwarmd dan wel gekoeld. Een centraal en integraal onderdeel van het gebouwenbeheersysteem is het terugwinnen van warmte uit de afvoerlucht van de fabriekshal, kantoorruimtes en testcabines, compressoren en nog te plaatsen installaties. Dit systeem verwarmt zelfs het proceswater dat in de fabriek wordt gebruikt. Het materiaaltransport tussen verschillende gebouwen verloopt via transportbanden, waarmee grote deuren tussen verwarmde en onverwarmde zones overbodig zijn. Tenslotte worden in de hele fabriek vrijwel uitsluitend ledlampen gebruikt.

Windturbines produceren stroom
In 2011 nam STIHL Incorporated in Virginia Beach (VS) zes windturbines in gebruik. Elk van deze bijna twee meter hoge en 110 kg wegende apparaten kan tot 2,25 kW aan stroom leveren, die rechtstreeks binnen de onderneming zelf wordt gebruikt.