Conformiteit van E10 brandstof met STIHL

E 10

Om de aardolievoorraden en het klimaat te sparen, werd in de Europese Unie de brandstof E10 ingevoerd.

De benaming E10 is een afkorting: ‘E' staat voor 'ethanol', een soort van alcohol die bij de benzine wordt gevoegd, terwijl het getal 10 duidelijk maakt dat het aandeel ethanol tot 10 % mag bedragen. De gebruikelijke superbenzine - met maximum 5 % ethanol - blijft overigens nog beschikbaar.

E10 is te herkennen aan de benamingen ‘NormalE10', ‘SuperE10' of ‘SuperPlusE10' op de tankpistolen of -pompen.

De E10-brandstof is in principe geschikt voor alle kettingzagen en alle machines met thermische motor van STIHL en voor alle STIHL tuinmachines met een motor van Briggs & Stratton, Kawasaki en Kohler. Een aanpassing van de carburator kan eventueel nodig blijken ter compensatie van het verschil in brandstofsamenstelling. Hiervoor kunt u best een STIHL vakhandelaar contacteren.

STIHL raadt ook aan om een tweetaktmengsel dat met de brandstof E10 bereid is, niet langer dan 30 dagen te bewaren om de mate waarin de brandstof ‘ontmengd' wordt, te beperken. In deze context betekent ontmengen dat het vocht in de lucht zich met het ethanol bindt en op de bodem van het benzineblik neerslaat. Dat kan vervolgens tot problemen leiden met de werking van de motor. Ontmengde brandstof kan zelfs na krachtig roeren niet meer probleemloos gebruikt worden.

In principe kunnen ongeschikte brandstoffen of een mengverhouding olie/brandstof die van de voorgeschreven waarde afwijkt, motorschade veroorzaken.

Daarom opteert u best voor de STIHL brandstoffen MotoMix en Moto4Plus die speciaal zijn aangepast aan de motor en zowel krachtige prestaties als een lange levensduur garanderen. Bovendien kunnen deze brandstoffen ook langer probleemloos worden bewaard dan de brandstof die u aan een tankstation haalt.