De motorzeis en de werkplek voorbereiden

De motorzeis en de werkplek voorbereiden

Voor u uw motorzeis gebruikt, bakent u uw werkruimte af. Lees hoe dan ook altijd aandachtig de gebruikstips voor u begint te werken. Lees ook de veiligheidsaanwijzingen in de handleiding van uw machine.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Motorzeisen stoten schadelijke uitlaatgassen uit. Die gassen kunnen geurloos en onzichtbaar zijn. Daarom is het raadzaam om nooit met een motorzeis te werken in een gesloten of slecht verluchte ruimte. Let erop dat er altijd voldoende verluchting is.
 • Controleer de bodem van uw werkplek. U kunt uitglijden wanneer de bodem van hellende of oneffen terreinen glibberig of nat is. Of wannneer er sneeuw en ijs ligt. Let ook op eventuele hindernissen: over boomstronken of -wortels kunt u struikelen!
 • Hou andere personen, en vooral kinderen, op afstand. Wegens de kans op letsels door weggeslingerde steentjes of voorwerpen moeten andere personen op een afstand van minstens 15 m blijven. Respecteer die afstand ook bij auto's, vensters, enz.
 • Controleer of de motorzeis veilig te gebruiken is. Lees daarvoor het hoofdstuk in kwestie in uw handleiding:
  • Het maaigereedschap, de beschermkap, de handgreep en het draagharnas moeten aanwezig zijn en alle onderdelen moeten gemonteerd zijn zoals aangegeven.
  • De stopknop moet u gemakkelijk kunnen bedienen.
  • De vergrendeling van de gashendel (indien aanwezig) en de gashendel zelf moeten soepel werken. De gashendel moet uit zichzelf de motor tot het stationaire toerental kunnen vertragen.
  • Contoleer of de moer van de connector van de ontstekingskaars vast zit - wanneer dat niet het geval is, kunnen er vonkjes ontstaan. Dat kan vlambogen opwekken en vertegenwoordigt dus een risico van brand!
  • Maaigereedschap: volgens de voorschriften gemonteerd en bevestigd en in goede staat.
  • Controleer of de veiligheidsvoorzieningen (bijv. beschermkap, ring) niet door slijtage beschadigd zijn. Vervang beschadigde onderdelen. Een machine met een beschadigde of versleten ring (als het opschrift of de pijlen niet meer leesbaar zijn) mag u niet gebruiken.
  • Verander niets aan de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften.
  • De handgreep moet zuiver en droog zijn - zonder olie of vuil - om de machine in alle veiligheid te kunnen gebruiken.
  • Stel het draagharnas en de handgreep in op de juiste hoogte.

Nadat u uw STIHL motorzeis gevuld hebt, kunt u ze starten.

Volg de veiligheidsvoorschriften op uw werkplek - dat is in uw eigen belang:

 • Vul uw tank ver genoeg van uw werkplek. Start uw machine op minstens 3 meter afstand van de plek waar u ze getankt hebt.
 • Controleer of de werkplek geen obstakels vertoont (bijv. takken). Onderzoek ook de staat van de bodem. Voorzie altijd een vluchtweg als dat nodig zou zijn.
 • Let er vooral op dat er zich niemand in de onmiddellijke omgeving bevindt. Werk niet alleen en let er op dat er altijd iemand in de buurt is die u kan horen en in geval van nood kan helpen.

Wanneer u met al die punten klaar bent, kunt u echt beginnen.