Waarschuwing voor niet-conforme kettingzagen

Machines die niet aan de voorschriften voldoen, verschijnen steeds vaker op de Europese markt. Niet-conformiteit betekent dat niet aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, met name met betrekking tot veiligheids- en emissienormen ter bescherming van gebruikers en het milieu.

Het DPLF (Duits test- en certificeringscentrum voor land- en bosbouwmachines), een geaccrediteerde, onafhankelijke certificeringsinstantie, voert de nodige tests uit op verschillende kettingzaagtypes die deze machines moeten doorstaan voordat ze in de EU op de markt mogen worden gebracht. De geteste machines voldoen niet aan de wettelijke vereisten van geharmoniseerde veiligheids- en milieunormen. Dit betekent dat er een verhoogd risico is op letsel voor gebruikers en derden, en een grotere impact op de gezondheid en het milieu omdat de emissies boven de wettelijke grenswaarden liggen. Uit de resultaten van emissietests blijkt dat de niveaus vier keer boven de wettelijk aanvaardbare grenswaarden liggen. Daardoor mogen machines met een identiek ontwerp niet in de handel worden gebracht binnen het rechtsgebied van de EU en vormen machines die al op de markt zijn een ernstig risico.

Een directe vergelijking op basis van drie geselecteerde tests uitgevoerd met een originele STIHL MS 440 en een niet-conforme PowerHaus KW 6500 maakt de desastreuze gevolgen duidelijk: de PowerHaus KW 6500 vormt niet alleen een gevaar voor de klant, maar zaait ook verwarring door het gebruik van kenmerkende STIHL kleuren om de indruk te wekken van een origineel product, waardoor het oranje/lichtgrijze handelsmerk wordt geschonden.