Terugroepactie handschoenen

Waiblingen, 26.11.2021

STIHL roept de hieronder afgebeelde veiligheidshandschoenen terug

STIHL heeft vernomen dat de bovenvermelde handschoenen de wettelijke grenswaarden voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) niet halen.

Een te hoge concentratie PAK's wordt als schadelijk voor de gezondheid beschouwd en het valt niet uit te sluiten dat het dragen van mogelijk besmette handschoenen een risico voor de gebruiker inhoudt.

Als verantwoordelijke fabrikant heeft STIHL beslist om de vermelde handschoenen terug te roepen en de aankoopprijs in te trekken.

Hebt u één of meer van de bovenvermelde handschoenen bij uw plaatselijke dealer gekocht?

Breng de handschoenen dan terug naar uw STIHL dealer. U krijgt het aankoopbedrag terugbetaald, zelfs zonder de aankoopbon voor te leggen.

Wij vragen om uw begrip voor deze voorzorgsmaatregel en verzoeken u deze maatregel te nemen in het belang van uw eigen gezondheid.

Zoek hier uw STIHL dealer

Herintroductie van de STIHL Dynamic Vent en STIHL ADVANCE Ergo MS handschoenen vanaf het 2de kwartaal van 2022:

Vanafhet 2de kwartaal van 2022 zullen de STIHL Dynamic Vent en STIHL ADVANCE Ergo MS handschoenen  opnieuw onder dezelfde benaming in een andere materiaalsamenstelling beschikbaar zijn. De nieuwe handschoenen vallen niet onder de terugroeping.

Om ze te onderscheiden van de handschoenen die bij bovengenoemde terugroepactie betrokken waren, is het ontwerp licht gewijzigd. Gelieve nota te nemen van de hieronder vermelde wijzigingen: