Aanbieder & richtlijnen inzake gegevensbescherming voor het gebruik van onze sociale-mediakanalen

Aanbieder

Andreas Stihl NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs
Telefoon: +32(0)52/30.00.80
info@stihl.be

Richtlijnen inzake gegevensbescherming

De volgende richtlijnen inzake gegevensbescherming informeren u over de aard en omvang van de verwerking van de zogenaamde persoonsgegevens door STIHL. Persoonsgegevens bevatten informatie die direct of indirect op u betrekking heeft of kan hebben.

Onze sociale-mediakanalen worden beheerd door:

Andreas Stihl NV
Veurtstraat 117
B-2870 Puurs

De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van STIHL is bereikbaar op het voornoemde adres, t.a.v. de afdeling gegevensbescherming, en op privacy@stihl.be.

Wij herzien deze informatie inzake gegevensbescherming bij veranderingen aan deze website of om andere redenen die dit vereisen. U vindt de telkens actuele versie altijd op deze internetpagina. Daarom moet u deze website regelmatig raadplegen om op de hoogte te blijven van de actuele stand van de verklaring inzake gegevensbescherming.

Facebook

Bij een bezoek aan onze pagina wordt uw profielinformatie, evenals informatie over het bezoek, in hoofdzaak verwerkt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ierland (hierna “Facebook Ireland”). Daarbij worden ook gegevens verwerkt wanneer u zelf geen Facebookaccount hebt of niet ingelogd bent. Alle verdere informatie vindt u op de richtlijnen inzake gegevensbescherming van Facebook.

Wij verwerken daarbij de gegevens van de bezoeker van onze pagina, meer bepaald informatie over gebruikersinteracties (bijv. likes en opmerkingen), openbare profielinformatie, demografische en statistische gegevens, evenals de gegevens die ons bezorgd worden in het kader van berichten en opmerkingen.

Als exploitant van een pagina zijn wij in overeenstemming met het Europese Hof van Justitie (EuHJ) samen met Facebook Ireland verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Het besluit van het EuHJ van 05.06.2018 vindt u hier, het besluit van 29.07.2019 is hier te vinden. De gemeenschappelijke verantwoordelijkheid heeft meer bepaald betrekking op het gebruik van de functie „Facebook Insights“, meer specifiek het verzamelen, opslaan en verder verwerken van Insights-gegevens. Voor het verzamelen en opslaan van de gegevens is Facebook Ireland verantwoordelijk. STIHL krijgt alleen geanonymiseerde verwerkingen van de Insights-gegevens. Onze onderneming neemt geen beslissingen over de verwerking van Insights-gegevens.

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is vooral belangrijk voor Facebook. Wij gebruiken de statistiekfunctie om meer te weten te komen over de bezoekers van onze pagina. Het gebruik van deze functie geeft ons de mogelijkheid om onze content aan te passen aan de desbetreffende doelgroep. Op deze manier gebruiken wij ook de demografische informatie over leeftijd en afkomst van de gebruiker. Identificatie van afzonderlijke personen is daarbij niet mogelijk.

De partijen hebben een overeenkomst afgesloten over de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Voor de overeenkomst inzake de verwerking van Insights-gegevens werd overeengekomen dat Facebook Ireland de verplichting tot vrijwaring van de rechten van de betrokken persoon en de vereiste informatieplichten overeenkomstig art. 13 en 14 AVG overneemt. Gegevensbeschermingsrechten kunnen zowel bij Facebook Ireland als ook bij STIHL uitgeoefend worden. Alle aanvragen van de betrokken personen die betrekking hebben op de verwerking waarvoor Facebook Ireland verantwoordelijk is, zullen wij voor verwerking bezorgen aan Facebook Ireland.

De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze Facebook-pagina gebeurt op basis van ons rechtmatig belang, overeenkomstig art. 6 alinea 1 punt f AVG. Ons rechtmatig belang omvat de communicatie met onze klanten, evenals informatie over productnieuwigheden.

U kunt hier bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door Facebook.

Bepaalde verwerkingen, zoals briefwisseling met de klanten, worden overgenomen door ondernemingen binnen de STIHL Groep. Daarom vindt er regelmatig een gegevensoverdracht plaats binnen de ondernemingsgroep. In de regel gebeurt de overdracht in het kader van een verwerkersovereenkomst. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij de analyse van statistische samengevoegde gegevens met het oog op marketing, is Art. 6 alinea 1 punt f AVG de rechtsgrond voor de overdracht waarbij ons rechtmatig belang berust in een efficiënte vorm van onze processen en aanbiedingen.

Voor de rest gebeurt een gegevensoverdracht uitsluitend wanneer dit nodig is voor de verwezenlijking van het voormelde doel, of in het kader van het beheer van onze kanalen door een daarvoor aangesteld agentschap.

Wij wijzen erop dat de gegevens die bij het gebruik van sociale platformen en netwerken verwerkt worden onder bepaalde omstandigheden buiten de Europese Economische Zone kunnen worden verwerkt. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat vóór de overdracht van uw persoonsgegevens een gepast beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met de norm binnen de EU, door de ontvanger wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een Europese standaardovereenkomst of Binding Corporate Rules of een bijzondere overeenkomst over de regels waaraan de onderneming zich moet onderwerpen.

Wij verwerken uw gegevens op onze systemen in zover dit nodig is voor de verwezenlijking van het voormelde doel of indien er wettelijke bewaringsplichten bestaan. Na afloop van deze termijn worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

Naast het recht op herroeping van de ons door u gegeven toestemming hebt u bovendien volgens de desbetreffende wettelijke voorwaarden de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens overeenkomstig art. 15 AVG;
 • Recht op verbetering van onjuiste gegevens of aanvulling van juiste gegevens overeenkomstig art. 16 AVG,
 • Recht op verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens overeenkomstig art. 17 AVG in zover er geen wettelijke of contractuele bewaringstermijn of andere wettelijke plichten of rechten tot verdere opslag, nageleefd moeten worden,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 18 AVG,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG
 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit.

Volgens de bepalingen van Art. 21 alinea 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking op grond van de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het voornoemde algemene recht op bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in deze informatie inzake gegevensbescherming, die op grond van artikel 6 alinea 1 f AVG of met het oog op direct marketing worden verwerkt.

Instagram

Bij een bezoek aan het platform wordt uw profielinformatie, evenals informatie over het bezoek, in hoofdzaak verwerkt door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ierland (hierna “Facebook Ireland”). Daarbij worden ook gegevens verwerkt wanneer u zelf geen Instagramaccount hebt of niet ingelogd bent. Alle verdere informatie vindt u op de richtlijnen inzake gegevensbescherming van Instagram.

Wij verwerken daarbij de gegevens van de bezoeker van ons profiel, meer bepaald informatie over gebruikersinteracties (bijv. likes en opmerkingen), openbare profielinformatie, demografische en statistische gegevens, evenals de gegevens die ons bezorgd worden in het kader van berichten en opmerkingen.

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is vooral belangrijk voor Facebook. Wij gebruiken de statistiekfunctie om meer te weten te komen over de bezoekers van ons profiel. Demografische en statistische gegevens in het kader van zogenaamde “Insights”-gegevens helpen ons om onze content aan te passen aan de desbetreffende doelgroep. Het betreft samengevoegde gegevens. Identificatie van afzonderlijke personen is daarbij niet mogelijk.

De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze Instagram-account gebeurt op basis van ons rechtmatig belang, overeenkomstig art. 6 alinea 1 punt f AVG. Ons rechtmatig belang omvat de communicatie met onze klanten, evenals informatie over productnieuwigheden.

U kunt hier bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door Instagram.

Bepaalde verwerkingen, zoals briefwisseling met de klanten, worden overgenomen door ondernemingen binnen de STIHL Groep. Daarom vindt er regelmatig een gegevensoverdracht plaats binnen de ondernemingsgroep. In de regel gebeurt de overdracht in het kader van een verwerkersovereenkomst. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij de analyse van statistische samengevoegde gegevens met het oog op marketing, is Art. 6 alinea 1 punt f AVG de rechtsgrond voor de overdracht waarbij ons rechtmatig belang berust in een efficiënte vorm van onze processen en aanbiedingen.

Voor de rest gebeurt een gegevensoverdracht uitsluitend wanneer dit nodig is voor de verwezenlijking van het voormelde doel, of in het kader van het beheer van onze kanalen door een daarvoor aangesteld agentschap.

Wij wijzen erop dat de gegevens die bij het gebruik van sociale platformen en netwerken verwerkt worden onder bepaalde omstandigheden buiten de Europese Economische Zone kunnen worden verwerkt. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat vóór de overdracht van uw persoonsgegevens een gepast beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met de norm binnen de EU, door de ontvanger wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een Europese standaardovereenkomst of Binding Corporate Rules of een bijzondere overeenkomst over de regels waaraan de onderneming zich moet onderwerpen.

Wij verwerken uw gegevens op onze systemen in zover dit nodig is voor de verwezenlijking van het voormelde doel of indien er wettelijke bewaringsplichten bestaan. Na afloop van deze termijn worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

Naast het recht op herroeping van de ons door u gegeven toestemming hebt u bovendien volgens de desbetreffende wettelijke voorwaarden de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens overeenkomstig art. 15 AVG;
 • Recht op verbetering van onjuiste gegevens of aanvulling van juiste gegevens overeenkomstig art. 16 AVG,
 • Recht op verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens overeenkomstig art. 17 AVG in zover er geen wettelijke of contractuele bewaringstermijn of andere wettelijke plichten of rechten tot verdere opslag, nageleefd moeten worden,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 18 AVG,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG
 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit.

Volgens de bepalingen van Art. 21 alinea 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking op grond van de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het voornoemde algemene recht op bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in deze informatie inzake gegevensbescherming, die op grond van artikel 6 alinea 1 f AVG of met het oog op direct marketing worden verwerkt.

LinkedIn

Bij een bezoek aan het platform wordt uw profielinformatie, evenals informatie over het bezoek, in hoofdzaak verwerkt door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (hierna « LinkedIn »). Daarbij worden ook gegevens verwerkt wanneer u zelf geen LinkedIn-account hebt of niet ingelogd bent. Alle verdere informatie vindt u op de richtlijnen inzake gegevensbescherming van LinkedIn.

Wij verwerken daarbij de gegevens van de bezoeker van onze pagina, meer bepaald informatie over gebruikersinteracties (bijv. likes, reacties, delen en opmerkingen), openbare profielinformatie (bijv. functie, werkgever), statistische gegevens, evenals de gegevens die ons bezorgd worden in het kader van berichten en opmerkingen

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is vooral belangrijk voor LinkedIn. Wij gebruiken de statistiekfunctie alleen om informatie over ons profiel en over de interactie van de gebruiker te vragen. Deze gegevens geven ons informatie over bezoeken aan ons profiel, demografische gegevens over volgers en bezoekers of informatie over de performance van updates. Al deze gegevens zijn voor ons evenwel zuiver statistisch. Identificatie van afzonderlijke personen is daarbij niet mogelijk.

De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers aan ons LinkedIn-profiel gebeurt op basis van ons rechtmatig belang, overeenkomstig art. 6 alinea 1 punt f AVG. Ons rechtmatig belang omvat de communicatie met onze klanten, onze voorstelling als werkgever evenals informatie over nieuwigheden uit onze onderneming.

U kunt hier bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door LinkedIn.

Bepaalde verwerkingen, zoals briefwisseling met de klanten, worden overgenomen door ondernemingen binnen de STIHL Groep. Daarom vindt er regelmatig een gegevensoverdracht plaats binnen de ondernemingsgroep. In de regel gebeurt de overdracht in het kader van een verwerkersovereenkomst. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij de analyse van statistische samengevoegde gegevens met het oog op marketing, is Art. 6 alinea 1 punt f AVG de rechtsgrond voor de overdracht waarbij ons rechtmatig belang berust in een efficiënte vorm van onze processen en aanbiedingen.

Voor de rest gebeurt een gegevensoverdracht uitsluitend wanneer dit nodig is voor de verwezenlijking van het voormelde doel, of in het kader van het beheer van onze kanalen door een daarvoor aangesteld agentschap.

Wij wijzen erop dat de gegevens die bij het gebruik van sociale platformen en netwerken verwerkt worden onder bepaalde omstandigheden buiten de Europese Economische Zone kunnen worden verwerkt. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat vóór de overdracht van uw persoonsgegevens een gepast beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met de norm binnen de EU, door de ontvanger wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een Europese standaardovereenkomst of Binding Corporate Rules of een bijzondere overeenkomst over de regels waaraan de onderneming zich moet onderwerpen.

Wij verwerken uw gegevens op onze systemen in zover dit nodig is voor de verwezenlijking van het voormelde doel of indien er wettelijke bewaringsplichten bestaan. Na afloop van deze termijn worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

Naast het recht op herroeping van de ons door u gegeven toestemming hebt u bovendien volgens de desbetreffende wettelijke voorwaarden de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens overeenkomstig art. 15 AVG;
 • Recht op verbetering van onjuiste gegevens of aanvulling van juiste gegevens overeenkomstig art. 16 AVG,
 • Recht op verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens overeenkomstig art. 17 AVG in zover er geen wettelijke of contractuele bewaringstermijn of andere wettelijke plichten of rechten tot verdere opslag, nageleefd moeten worden,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 18 AVG,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG
 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit.

Volgens de bepalingen van Art. 21 alinea 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking op grond van de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het voornoemde algemene recht op bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in deze informatie inzake gegevensbescherming, die op grond van artikel 6 alinea 1 f AVG of met het oog op direct marketing worden verwerkt.

YouTube

Bij een bezoek aan het platform wordt uw profielinformatie, evenals informatie over het bezoek, in hoofdzaak verwerkt door Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna « Google »). Daarbij worden ook gegevens verwerkt wanneer u zelf geen Google-account hebt of niet ingelogd bent. Alle verdere informatie vindt u op de richtlijnen inzake gegevensbescherming van Google.

Wij verwerken daarbij de gegevens van de bezoeker van onze account, meer bepaald informatie over gebruikersinteracties (bijv. likes, opmerkingen en delen), gebruikersnamen, evenals demografische en statistische gegevens.

Het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden is vooral belangrijk voor Google. Wij gebruiken de statistiekfunctie om meer te weten te komen over onze kijkers. Wij krijgen inzicht in de performance van onze video’s en de demografie van onze kijkers. Het gaat hier voor ons om zuiver statistische gegevens, identificatie van afzonderlijke personen is daarbij niet mogelijk.

De verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze YouTube-account gebeurt op basis van ons rechtmatig belang, overeenkomstig art. 6 alinea 1 punt f AVG. Ons rechtmatig belang omvat de communicatie met onze klanten, de uitstraling van onze onderneming en de reclame voor ons productgamma.

U kunt hier bezwaar maken tegen de gegevensverwerking door Google.

Bepaalde verwerkingen, zoals bijvoorbeeld briefwisseling met de klanten, worden overgenomen door ondernemingen binnen de STIHL Groep. Daarom vindt er regelmatig een gegevensoverdracht plaats binnen de ondernemingsgroep. In de regel gebeurt de overdracht in het kader van een verwerkersovereenkomst. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij de analyse van statistische samengevoegde gegevens met het oog op marketing, is Art. 6 alinea 1 punt f AVG de rechtsgrond voor de overdracht waarbij ons rechtmatig belang berust in een efficiënte vorm van onze processen en aanbiedingen.

Voor de rest gebeurt een gegevensoverdracht uitsluitend wanneer dit nodig is voor de verwezenlijking van het voormelde doel, of in het kader van het beheer van onze kanalen door een daarvoor aangesteld agentschap.

Wij wijzen erop dat de gegevens die bij het gebruik van sociale platformen en netwerken verwerkt worden onder bepaalde omstandigheden buiten de Europese Economische Zone kunnen worden verwerkt. In deze gevallen zorgen wij ervoor dat vóór de overdracht van uw persoonsgegevens een gepast beschermingsniveau dat vergelijkbaar is met de norm binnen de EU, door de ontvanger wordt toegepast. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een Europese standaardovereenkomst of Binding Corporate Rules of een bijzondere overeenkomst over de regels waaraan de onderneming zich moet onderwerpen.

Wij verwerken uw gegevens op onze systemen in zover dit nodig is voor de verwezenlijking van het voormelde doel of indien er wettelijke bewaringsplichten bestaan. Na afloop van deze termijn worden uw gegevens onmiddellijk gewist.

Naast het recht op herroeping van de ons door u gegeven toestemming hebt u bovendien volgens de desbetreffende wettelijke voorwaarden de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens overeenkomstig art. 15 AVG;
 • Recht op verbetering van onjuiste gegevens of aanvulling van juiste gegevens overeenkomstig art. 16 AVG,
 • Recht op verwijdering van uw bij ons opgeslagen gegevens overeenkomstig art. 17 AVG in zover er geen wettelijke of contractuele bewaringstermijn of andere wettelijke plichten of  rechten tot verdere opslag, nageleefd moeten worden,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig art. 18 AVG,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG
 • Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit.

Volgens de bepalingen van Art. 21 alinea 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking op grond van de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het voornoemde algemene recht op bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden, zoals beschreven in deze informatie inzake gegevensbescherming, die op grond van artikel 6 alinea 1 f AVG of met het oog op direct marketing worden verwerkt.