Jean-Charles Mogenet and his team often need to climb into the tree canopy for their work. With the MS 462, they now have a chainsaw that makes work easier, thanks to its lightweight structure and outstanding acceleration.

Jean-Charles Mogenet en zijn team moeten vaak in boomkruinen klimmen voor hun werk. Met de MS 462 hebben ze nu een kettingzaag die het werk verlicht, dankzij zijn lichtgewicht structuur en uitstekende acceleratie.

Gets going when things get tough: Jean-Charles speaking about the weight and acceleration of the STIHL MS 462.

Blijft doorgaan, ook als het moeilijk wordt: Jean-Charles praat over zijn ervaring met het gewicht en de acceleratie van de STIHL MS 462.

Bekijk de video

De voordelen van de STIHL MS 462 in een oogopslag.

When used in the tree canopy, or for felling or pruning, the STIHL MS 462 proves that it is not just lightweight, but also extremely powerful.

Bij gebruik in de boomkruin of voor het vellen of snoeien: de STIHL MS 462 bewijst dat hij niet alleen licht van gewicht maar ook extreem krachtig is.

The build of the STIHL MS 462 makes it the lightest chainsaw in its cubic capacity class, setting new standards in its field.

Dankzij zijn bouw is de STIHL MS 462 de lichtste kettingzaag in zijn kubieke capaciteitsklasse en zet daarmee een nieuwe standaard in zijn domein.

The extremely high acceleration from 0 km/h to 100 km/h in just 0.3 seconds makes the<br/>STIHL MS 462 a powerful, punchy pruning saw.

De extreem hoge acceleratie van 0 km/u naar 100 km/u in slechts 0,3 sec. maakt van de STIHL MS 462 een krachtige, energieke snoeizaag.

Lower gyroscopic forces ensure optimum handling and energy-efficient work, especially when pruning.

Lagere gyroscopische krachten zorgen voor een optimale hantering en energiezuinig werken, vooral bij het snoeien.

De STIHL MS 462 testen.