Viscositeitstest

Met onze brandstoffen en smeermiddelen loopt alles gesmeerd.

Viscositeitstest

Onze brandstof : onderzoek
Het is misschien niet meteen te zien aan uw STIHL machine, maar ze is het resultaat van een massa ervaring en onderzoek. En niet alleen de machine zelf, maar ook de brandstoffen en smeermiddelen van STIHL. We ontwikkelen ook deze grotendeels zelf, om ze dan eveneens grondig te testen. Waarom doen we dat? Omdat we weten dat motoren alleen optimaal kunnen presteren met hoogwaardige brandstoffen en smeermiddelen.

Goede producten beantwoorden aan reële noden
Bij de ontwikkeling concentreren we ons op vragen als: hoeveel residu ontstaat er bij de verbranding van onze brandstoffen? Hoe functioneert de machine na een koude start? In hoeverre is het product biologisch afbreekbaar? Hoe groot is de viscositeit van de olie bij verschillende temperaturen? Op deze vragen geven we antwoord, en van daaruit definiëren we de optimale samenstelling. Daarvoor hebben we eigen laboratoria, zodat onze specialisten volop kunnen ontwikkelen, onderzoeken en testen. We zijn trots op het feit dat we alles zelf in de hand hebben, en daardoor de bekende STIHL kwaliteit kunnen bieden.