Vervalsingen en illegale namaak

Vervalsingen en illegale namaak

Hoedt u voor 'koopjes', want die kunnen u duur te staan komen. Namaakmotorzagen mogen dan wel tegen een aantrekkelijke prijs verkocht worden, hun levensduur, prestaties en vooral hun veiligheidsniveau zijn heel wat minder aantrekkelijk. Er zijn ook namaakmotorzagen op de markt voor prijzen die haast even hoog zijn als die van een originele motorzaag - om de koper te doen geloven dat het om een origineel gaat.

Niet alle machines in oranje/grijs zijn STIHL machines!

De producten van STIHL komen tegemoet aan de hoogste normen op het vlak van veiligheid en kwaliteit. Dat is niet zo bij vervalsingen. Heel vaak zijn vervalsingen na een korte tijd al niet meer bruikbaar en kunnen ze niet gerepareerd worden omdat er geen reserveonderdelen voor zijn. Bovendien vertonen hun veiligheidsvoorzieningen tekortkomingen, of ontbreken ze gewoon. Zo werd bij een namaakmotorzaag, toen die uitgepakt werd, vastgesteld dat de handbescherming stuk was zodat de kettingrem niet functioneerde, wat toch het belangrijkste veiligheidselement is.

Het zijn meer bepaald de STIHL motorzagen waar de vervalsers hun oog op hebben laten vallen. De vervalsingen komen hoofdzakelijk uit China en lijken op de oorspronkelijke producten van STIHL, meer bepaald door hun oranje en lichtgrijze kleur. Om de kopers te misleiden, dragen ze bovendien etiketten waarop het logo van STIHL en soms de naam van een bekend model, bijv. 'MS 440', aangebracht is. Maar daarbuiten hebben die motorzagen niets gemeen met de oorspronkelijke producten van STIHL.

Hoe beschermt u zich ertegen?

Producten die op markten, brocantemarkten of van deur tot deur verkocht worden, zijn zo goed als zeker vervalsingen. Het gaat dus om gevaarlijke producten van slechte kwaliteit. Die machines worden ook op het internet en in winkels aangeboden, soms met bekende benamingen van verschillende merken, en in alle kleuren. STIHL verkoopt zijn producten uitsluitend via zijn netwerk gespecialiseerde vakhandelaars die er borg voor staan dat ze originele producten leveren, en die service en adviezen bieden. Wanneer u zich tot het netwerk gespecialiseerde STIHL vakhandelaars wendt, bent u zeker dat u 100% STIHL kwaliteit koopt en geen waardeloze vervalsing.

Opmerking:

In geval van twijfel neemt u contact op met uw vakhandelaar.

teasertoolbar_produktpiraterie Pas op voor vervalsingen!

Deze video maakt duidelijk dat bepaalde machines niet opgewassen zijn tegen de tests die de Europese voorschriften eisen.

De video starten (35.21 MB)