Een STIHL grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier starten

Een vrouw met gehoor- en gelaatsbescherming start een STIHL FS 56 R benzine-kantenmaaier op een begroeid terrein

Al onze grastrimmers, kantenmaaiers en bosmaaiers starten gemakkelijk, maar de werkwijze verschilt volgens model. We leggen de startprocedure uit.

Een grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier starten: stap voor stap uitgelegd

Maaien met een grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier gaat efficiënt en snel. Wil je goed voorbereid zijn? Zorg ervoor dat je de gebruiksaanwijzing hebt geraadpleegd, beveilig en controleer de werkomgeving en draag werkkleding. Je kan nu aan de slag met de grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier.

Vrouw verlaat een blauw schuurtje naast een roze struik in bloei met een STIHL FS 56 R benzine-kantenmaaier.

Startprocedure van de bosmaaier FS 91 als voorbeeld 

Deze startprocedure is vergelijkbaar met het starten van de bosmaaiers FS 80, FS 85, FS 87, FS 100, FS 120, FS 130 en FS 250.

Leg de bosmaaier op de grond

Leg de bosmaaier veilig op de grond, steunend op de motorvoetjes en op de beschermkap van het snijwerktuig. Het snijwerktuig mag niet in aanraking komen met de grond of andere voorwerpen. Het snijwerktuig kan immers bij het starten beginnen meedraaien. Vul de bosmaaier volgens de handleiding met brandstof en verwijder de transportbeveiliging van het snijwerktuig als die gemonteerd is. Zorg ervoor dat er geen andere personen zich binnen de 15 meter van de machine bevinden. Verzeker dat je stabiel staat.

Druk de brandstofpomp in

Druk de brandstofpomp minstens vijf keer in, ook als ze nog met brandstof gevuld is. Je hoeft dan minder vaak aan het startkoord te trekken en de motor zal gemakkelijker starten.

Zet de hendel van de chokeknop op een koude of warme start

Als de motor koud is, moet de chokeknop gesloten zijn. Zet voor een koude start de chokehendel in de bovenste positie.

Als de motor warm is, zet je de chokehendel in de middelste positie voor een warme start. Gebruik deze positie ook als de motor al gedraaid heeft, maar terug afgekoeld is.

Stabiele positie: druk de bosmaaier stevig tegen de grond

Zorg ervoor dat je stabiel staat en controleer opnieuw of de bosmaaier veilig ligt. Druk de machine stevig tegen de grond zodat ze tijdens het starten niet kan kantelen. Controleer of het snijwerktuig vrij ligt.

Trek aan het startkoord

Trek de starthandgreep met je rechterhand langzaam naar buiten tot de eerste voelbare stop. Trek dan snel en krachtig aan het startkoord. Trek daarbij zo recht mogelijk omhoog. Let op dat je het koord er niet tot het einde uittrekt. 

Laat de starthandgreep niet terugschieten, maar leid hem terug tegen de trekrichting in, zodat het startkoord goed opgewikkeld wordt.

De motor slaat kort aan

Als de motor start, blijft hij ongeveer vijf tot zeven seconden draaien. Druk in die tijd kort de blokkeerhendel op de multifunctionele handgreep in en geef gas. Hierdoor springt de chokehendel automatisch in de onderste stand (ruststand) en gaat de motor in vrijloop. Het is niet nodig om opnieuw aan de starthandgreep te trekken. Zodra de motor stationair draait, draait het snijwerktuig niet meer mee.

Als het niet lukt om de gashendel te bedienen tijdens de vijf tot zeven seconden, stopt de motor. Zet in dat geval de chokeknop handmatig in de middelste positie voor een warme start. Trek weer aan de starthandgreep tot de motor start.

Til de bosmaaier op en begin te maaien

Til de bosmaaier langzaam van de grond op. Let erop dat je niet per ongeluk gas geeft. De bosmaaier is nu klaar voor gebruik. Hang de bosmaaier in de universele draaggordel en leid hem stevig met twee handen.

De machine uitschakelen

Breng de stopschakelaar op de multifunctionele handgreep in stand 0, de stopstand. De motor slaat af. Laat de stopschakelaar los. Hij veert terug naar positie I.

De STIHL FS 56 kantenmaaier starten: overzicht

Deze startprocedure is vergelijkbaar met het starten van de grastrimmers FS 40 en FS 50.

Leg de kantenmaaier op de grond

Leg de kantenmaaier veilig op de grond, steunend op de motorvoetjes en op de beschermkap van het snijwerktuig. Het snijwerktuig mag niet in aanraking komen met de grond of andere voorwerpen. Het snijwerktuig kan immers bij het starten beginnen meedraaien. Vul de kantenmaaier volgens de gebruiksaanwijzing met brandstof en verwijder de transportbeveiliging van het snijwerktuig als die gemonteerd is. 

Zorg ervoor dat er geen andere personen zich binnen de 15 meter van de machine bevinden. Verzeker dat je stabiel staat.

Druk de brandstofpomp in

Druk de brandstofpomp minstens vijf keer in, ook als ze nog met brandstof gevuld is. Je hoeft dan minder vaak aan het startkoord te trekken en de motor zal gemakkelijker starten.

Zet de hendel van de chokeknop op een koude of warme start

Als de motor koud is, moet de chokeknop gesloten zijn. Zet voor een koude start de chokehendel in de bovenste positie.

Als de motor warm is, zet je de chokehendel in de middelste positie voor een warme start. Gebruik deze positie ook als de motor al gedraaid heeft, maar terug afgekoeld is.

Stabiele positie: druk de kantenmaaier stevig tegen de grond

Zorg ervoor dat je stabiel staat en controleer opnieuw of de kantenmaaier veilig ligt. Druk de machine stevig tegen de grond zodat ze tijdens het starten niet kan kantelen. Controleer of het snijwerktuig vrij ligt.

Trek aan het startkoord

Trek de starthandgreep met je rechterhand langzaam naar buiten tot de eerste voelbare stop. Trek dan bij machines zonder ErgoStart snel en krachtig aan het startkoord. Bij machines met ErgoStart trek je met gevoel en constante kracht aan het startkoord. Trek daarbij zo recht mogelijk omhoog. Let op dat je het koord er niet tot het einde uittrekt. 

Laat de starthandgreep niet terugschieten, maar leid hem terug tegen de trekrichting in, zodat het startkoord goed opgewikkeld wordt.

De motor slaat kort aan

Als de motor start, blijft hij ongeveer vijf tot zeven seconden draaien. Druk in die tijd kort de blokkeerhendel op de multifunctionele handgreep in en geef gas. Hierdoor springt de chokehendel automatisch in de onderste stand (ruststand) en gaat de motor in vrijloop. Het is niet nodig om opnieuw aan de starthandgreep te trekken. Zodra de motor stationair draait, draait het snijwerktuig niet meer mee.

Als het niet lukt om de gashendel te bedienen tijdens de vijf tot zeven seconden, stopt de motor. Zet in dat geval de chokeknop handmatig in de middelste positie voor een warme start. Trek weer aan de starthandgreep tot de motor start.

Til de kantenmaaier op

Til de kantenmaaier langzaam van de grond op. Let erop dat je niet per ongeluk gas geeft. De kantenmaaier is nu klaar voor gebruik.

De machine uitschakelen

Breng de stopschakelaar op de multifunctionele handgreep in stand 0, de stopstand. De motor slaat af. Laat de stopschakelaar los. Hij veert terug naar positie I.

Videohandleiding: de STIHL FS 56 kantenmaaier starten

De STIHL FS 38 grastrimmer starten: overzicht

Deze startprocedure is vergelijkbaar met het starten van de grastrimmers FS 45 en FS 55 C-E

Leg de grastrimmer op de grond

Leg de grastrimmer veilig op de grond, steunend op de motorvoetjes en op de beschermkap van het snijwerktuig. Het snijwerktuig mag niet in aanraking komen met de grond of andere voorwerpen Het snijwerktuig kan immers bij het starten beginnen meedraaien. Vul de grastrimmer volgens de handleiding met brandstof en verwijder de transportbeveiliging van het snijwerktuig als die gemonteerd is. 

Zorg ervoor dat er geen andere personen zich binnen de 15 meter van de machine bevinden. Verzeker dat je stabiel staat.

Zet de stopschakelaar in de stand "werking"

Zet de stopschakelaar op de multifunctionele handgreep in stand I, de stand "werking".

Zet de gashendel vast

Druk de gashendelblokkering in en houd ze ingedrukt. Druk tegelijkertijd op de gashendel totdat de pal aan de blokkering op de behuizing vastklikt.

Startstand

Wanneer de gashendel vastgezet is, kan je de gashendel en de gashendelblokkering na elkaar loslaten. De machine staat nu in de startstand.

Zet de hendel van de chokeknop op choke

Zorg ervoor dat je stabiel staat en controleer opnieuw of de grastrimmer veilig ligt. Druk de machine stevig tegen de grond zodat ze tijdens het starten niet kan kantelen. Controleer of het snijwerktuig vrij ligt.

Druk de brandstofpomp in

Druk de brandstofpomp minstens vijf keer in, ook als ze nog met brandstof gevuld is. Je hoeft dan minder vaak aan het startkoord te trekken en de motor zal gemakkelijker starten.

Stabiele positie: druk de grastrimmer stevig tegen de grond

Zorg ervoor dat je stabiel staat en controleer opnieuw of de grastrimmer veilig ligt. Druk de machine stevig tegen de grond zodat ze tijdens het starten niet kan kantelen. Controleer of het snijwerktuig vrij ligt.

Trek aan het startkoord

Trek de starthandgreep met je rechterhand langzaam naar buiten tot de eerste voelbare stop. Trek dan bij machines zonder ErgoStart snel en krachtig aan het startkoord. Bij machines met ErgoStart trek je met gevoel en constante kracht aan het startkoord. (Trek zo recht mogelijk omhoog ). Let op dat je het koord er niet tot het einde uittrekt.

Laat de starthandgreep niet terugschieten, maar leid hem terug tegen de trekrichting in, zodat het startkoord goed opgewikkeld wordt.

De motor slaat kort aan

Wanneer de motor aanslaat of nadat je hoogstens vijf maal getrokken hebt, open je de choke met de hendel van de chokeknop.

Trek nogmaals aan het startkoord

Trek nogmaals aan het startkoord. De motor slaat nu aan.
Als je grastrimmer nog steeds niet start, lees dan de werkwijze nog eens in de handleiding. Als de grastrimmer tegen de verwachting in nog steeds niet start, neem dan contact op met je gespecialiseerde dealer. Hij zal je met raad en daad bijstaan en je verder helpen.

Druk de gashendel in en maak de blokkering los.

Druk, zodra de motor draait, op de gashendel tot de blokkering loskomt. De motor gaat nu in vrijloop. Het snijwerktuig draait niet meer mee.

Til de grastrimmer op

Til de grastrimmer langzaam van de grond op. Let erop dat je niet per ongeluk gas geeft. De grastrimmer is nu klaar voor gebruik.

De machine uitschakelen

Zet de stopschakelaar op de multifunctionele handgreep in stand 0, de stopstand.

OPMERKING
Onze handleiding is slechts een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van jouw STIHL grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier. De machines in de video’s, foto’s en beschrijvingen dienen slechts als voorbeeld. Andere machinetypes kunnen andere bedieningselementen hebben. Lees daarom de gebruiksaanwijzing grondig door voor je de machine gebruikt. Heb je vragen? Contacteer je gespecialiseerde dealer.

Gebruikshandleidingen van STIHL bosmaaiers

Download hier eenvoudig de handleiding van je STIHL kantenmaaier, grastrimmer of bosmaaier.
> Gebruikshandleidingen

Samenvatting: een STIHL grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier starten

  • Het startverloop van een STIHL grastrimmer, kantenmaaier of bosmaaier kan afhankelijk van het model verschillen.
  • Lees daarom vóór het starten de gebruikshandleiding grondig door.
  • Til de machine pas op als de start correct is verlopen.
  • Als de STIHL machine ondanks de juiste procedure niet start, raadpleeg dan een gespecialiseerde STIHL dealer.