De correcte opslag van lithium-ion-accu’s

De juiste omgang met een accu is van cruciaal belang voor zijn lange levensduur. Dit geldt niet alleen wanneer je ermee aan het werk bent, maar ook voor de opslag van een accu.

Lithium-ion-accu's worden bewaard op een schap
STIHL lithium-ion-accu's worden opgeladen

Moet je een accu volledig opladen voordat je hem opslaat?

Vroeger moest een accu vóór de opslag volledig opgeladen worden. Dat was nodig omdat alle accu's gevoelig waren voor een sterke zelfontlading. Een groot verlies van capaciteit of zelfs een onbruikbare accu en dus onherstelbare schade waren het gevolg.

Lithium-ion-accu's hoeven niet te worden opgeladen voordat je ze opbergt, integendeel.

Het gebruik van lithium-ion-accu's is tegenwoordig standaard. Bij deze moderne technologie is de zelfontlading verwaarloosbaar. Meestal zijn afzonderlijke veiligheidsschakelingen geïntegreerd die een sterk ontladen accu automatisch in een rusttoestand zetten. Zo worden de cellen beschermd tegen volledige ontlading. Het is daarom niet nodig om een accu volledig op te laden voordat je hem opbergt. Integendeel, het is voor de accu zelfs beter om hem gedeeltelijk ontladen op te bergen. Zowel een zeer lage als een volledige laadtoestand belasten de cellen onnodig. We adviseren je daarom om de accu op te slaan met twee brandende leds. Dat komt overeen met een lading van 40% tot 60%. Op die manier zijn de veroudering en zelfontlading het geringst.

Verouderde accutechnologieën met hoge zelfontlading

Oudere types zoals nikkel-cadmiumaccu’s (NiCd) of loodaccu’s die in voertuigen gebruikt worden, hebben een hoge zelfontlading. Als ze langere tijd niet worden gebruikt, kan het zijn dat ze zich volledig ontladen.

Bij een volledige ontlading daalt de laadstatus van de accu onder de ontlaadsluitspanning. Onder deze limiet kan geen energie meer worden geleverd. Mogelijk kan de accu niet meer opgeladen worden en er is onherstelbare schade. Vroeger moest je een accu dus volledig opladen voordat je hem opborg en de laadtoestand regelmatig controleren. 

Moderne accutechnologie die tegen volledige ontlading beschermt 

STIHL kiest met lithium-ioncellen voor moderne accutechnologie. De accu’s van STIHL hebben een verwaarloosbare zelfontlading van slechts één tot drie procent per jaar. Bovendien beschikken alle STIHL accu's over een intelligent accubeheersysteem, ook BMS genoemd. BMS bewaakt de spanning in elke cel die in de accu is ingebouwd en voorkomt zo volledige ontlading. Als de spanning in de accucellen te laag wordt, zet de accu zich automatisch in een rusttoestand en kan hij zich niet verder ontladen. Dit gebeurt ook wanneer de accu gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Je hoeft je dus geen zorgen te maken over een schadelijke volledige ontlading. 

Hoe berg ik machines met een ingebouwde accu correct op?

Bij een machine met een ingebouwde accu, bijvoorbeeld de accugrastrimmer FSA 45, kan je de accu niet uit de machine verwijderen. De machine wordt dus met ingebouwde accu opgeslagen. Let bij het opbergen van dergelijke machines op het volgende:
STIHL grastrimmer met ingebouwde accu en activeringssleutel
 1. Schakel het apparaat uit en trek de activeringssleutel uit.
 2. Verwijder met een doek vuil van de machine voordat je ze opbergt.
 3. Bewaar de machine op een droge en veilige plaats.

Bewaar het apparaat bij koele temperaturen, maar vorstvrij. Vermijd ook direct zonlicht en vocht. Voor meer informatie over de opslagtemperatuur van je toestel bekijk je best de gebruiksaanwijzing. De activeringssleutel bewaar je het best los van de machine met ingebouwde accu.

Wanneer laad ik de accu opnieuw op?

Als je na een lange tijd je machine met accu weer in gebruik neemt, laad je de accu vlak voor het gebruik op. Ook dat behoudt de capaciteit en heeft een positief effect op de levensduur. De accu kan alleen worden opgeladen bij temperaturen boven 5°C. De oplader bewaakt de accutemperatuur en voorkomt opladen bij te lage of te hoge temperaturen.

Checklist: Hoe zorg je voor de correcte opslag van een accu?

STIHL maakt gebruik van moderne lithium-ion-accu's voor alle machines met accu. De accu’s zijn niet alleen licht en stil, ze hebben ook een hoge energie- en vermogensdichtheid. Toch vraagt ook een onderhoudsvriendelijke accu met een hoge levensduur wat onderhoud.

Bescherm lithium-ion-accu's tegen weersinvloeden

 • Verwijder de accu uit de machine. Controleer de laadtoestand voordat je de accu opbergt: branden er twee leds? Verwijder indien nodig vuil van de accu met een doek.
 • Om de accu te beschermen tegen vocht en zon kan je hem bijvoorbeeld in een gesloten kartonnen doos bewaren.
 • Het belangrijkste is de temperatuur: tussen -10 en +50 graden Celsius is het beste voor de batterij. Denk aan een droge kelder, de garage of een goed geïsoleerd schuurtje.
 • Bewaar de accu op een veilige plaats en zorg dat kinderen er niet bij kunnen.
 • Bewaar de oplader gescheiden van de batterij bij temperaturen tussen +5 en +40 graden Celsius.
 • Voor meer informatie over de opslagtemperatuur van je toestel bekijk je best de gebruiksaanwijzing

De ontwikkeling van accu’s bij STIHL

STIL is al meer dan tien jaar actief in de ontwikkeling van accu's. Ondertussen heeft de technologie een hoge vlucht genomen en zijn machines met accu populairder dan ooit. Dit heeft bij STIHL nieuwe werkterreinen geopend voor experts zoals elektrotechnici, softwareontwikkelaars en informatici.

De optimale laadtoestand voor de opslag van een accu

We adviseren om accu’s niet volledig opgeladen op te bergen, maar met twee brandende groene leds. Met deze laadstatus kan de accu zonder problemen twee jaar rusten. De veroudering en zelfontlading van de accu zijn minimaal. Laad de accu pas kort voor het volgende gebruik weer op. Bij het opladen moet de temperatuur hoger zijn dan +5 °C. 

Waarop moet ik letten als ik een lithium-ion-accu opsla?

De accu hoeft niet opgeladen te worden voordat je hem opbergt. Een laadstatus van twee brandende leds volstaat. Sla de accu bovendien op in een droge ruimte bij een koele temperatuur, maar boven het vriespunt. Het is niet aan te raden om de accu buiten en onbeschermd tegen weersinvloeden te bewaren.

Samenvatting:

 • Bescherm lithium-ion-accu's tegen omgevingsinvloeden als je ze opbergt.
 • Lithium-ion-accu's moeten voor het opbergen twee brandende leds hebben.
 • Ook bij langdurige bewaring hebben lithium-ion-accu's slechts een minimale zelfontlading.
 • Let bij het opbergen van lithium-ion-accu's op een gematigde temperatuur: -10 tot +50 graden Celsius zijn onschadelijk voor de batterijen. De precieze opslagtemperaturen voor je batterij kan je terugvinden in de gebruiksaanwijzing.