Welke brandstof is het best voor mijn kettingzaag?

Een benzinekettingzaag werkt met een brandstofmengsel van benzine en motorolie. Kwaliteit is daarbij van cruciaal belang.

Jerrycan met STIHL MotoMix brandstof voor kettingzagen; olie en benzine en een STIHL MS 261 C in een werkplaats

Vul de kettingzaag met de juiste mengsmering

Het is belangrijk dat je voor je benzinekettingzaag het juiste brandstofmengsel gebruikt.
 
Ongeschikte brandstoffen of mengverhoudingen die afwijken van de voorschriften kunnen leiden tot hoge slijtage en ernstige schade aan de motor veroorzaken, bijvoorbeeld een vastgelopen zuiger. Wij adviseren de onderstaande mengverhouding voor kettingzagen met een 2-Mix en 4-Mix®-motor.

Als je het de mengsmering voor de kettingzaag zelf mengt:

1 : 50 = 1 deel olie + 50 delen benzine.

Voor een mengverhouding 1: 50 heb je vijf liter benzine en 0,10 liter (100 ml) motorolie nodig, liefst STIHL tweetaktmotorolie.

Benzine

Gebruik voor je mengsel alleen merkbenzine met een minimaal octaangetal van 90 RON.

Voor de bescherming van de gezondheid en het milieu raden wij aan loodvrije benzine te gebruiken.

Motorolie

Gebruik alleen kwalitatief hoogwaardige tweetaktmotorolie met de specificatie TC. Wij adviseren STIHL tweetaktmotorolie: die is speciaal voor STIHL motoren ontwikkeld en garandeert een hoge levensduur. Een motorolie van minder goede kwaliteit kan de motor, afdichtringen, leidingen en brandstoftank beschadigen.

Meng het brandstofmengsel

Om het mengsel te maken giet je eerst de motorolie en daarna de benzine in een voor brandstoffen goedgekeurde jerrycan. Voordat je het mengsel in de brandstoftank giet, schud je best de jerrycan om de bestanddelen goed te mengen. Door het schudden kan er druk opgebouwd zijn in de jerrycan. Wees daarom voorzichtig als je hem opent.

Kettingzaag wordt gevuld met zelfgemaakt brandstofmengsel

Gebruik van E10 in STIHL machines

Brandstoffen met een aandeel van vijf of tien procent ethanol zijn in principe geschikt voor alle STIHL kettingzagen en machines, evenals STIHL tuinmachines met motoren van Briggs & Stratton, Kawasaki en Kohler.

De carburateur afstellen

Het kan nodig zijn om de carburateur opnieuw af te stellen om de gewijzigde samenstelling van de brandstof te compenseren. Het beste ga je daarvoor naar een STIHL dealer.

Wat is E10?

De aanduiding E10 is een afkorting: de letter E staat voor bio-ethanol, een alcohol die aan de benzine wordt toegevoegd. Het getal 10 geeft aan dat het ethanolgehalte maximaal tien procent mag bedragen. E10 is dus een brandstof met een hoger aandeel bio-ethanol dan in superbenzine. In superbenzine bedraagt dat aandeel maximaal vijf procent.

Checklist: De brandstof voor je kettingzaag zelf mengen

 • Gebruik STIHL tweetaktmotorolie of een merk-tweetaktmotorolie met de classificatie TC.
 • Meng de olie en de benzine in een verhouding 1 : 50.
 • Giet de twee bestanddelen in een voor brandstof goedgekeurde jerrycan en meng ze door de jerrycan te schudden.
 • Open de jerrycan voorzichtig en giet het brandstofmengsel in de tank van de kettingzaag.
 • Tips om de kettingzaag correct te vullen vind je in de onderstaande checklist.
STIHL kettingzaag MS 441 wordt gevuld met een mengsmering voor kettingzagen

Checklist: Correct vullen

 • Opgelet, benzine is zeer licht ontvlambaar. Houd daarom voldoende afstand van open vuur, mors geen brandstof en rook niet. Tank op minstens 3 meter afstand van de werkplek waar je de kettingzaag opstart.
 • Zet elke keer de motor volledig uit voordat je bijtankt. Tank ook niet zolang de motor nog heet is. Als de tank overloopt, bestaat brandgevaar.
 • Open de tankdop voorzichtig zodat een eventueel aanwezige overdruk langzaam kan afnemen en er geen brandstof uit de tank spat.
  Vul de kettingzaag alleen op goed geventileerde plaatsen.
 • Let er tijdens het vullen op dat je niet morst en dat er geen brandstof op je kleding terechtkomt. Maak de machine onmiddellijk schoon als je morst en trek andere kleding aan.

Video-handleiding voor het vullen van een kettingzaag

Wees voorzichtig met de houdbaarheid van het brandstofmengsel tijdens langere rustperioden

In het seizoen verbruik je de brandstof in enkele weken tijd, maar wanneer je de machine niet gebruikt, bijvoorbeeld in de wintermaanden, blijft het mengsel van olie en benzine veel langer in de jerrycan, tank en carburateur zitten. Ondertussen dringen zuurstof en luchtvochtigheid in de brandstoftank en het brandstofsysteem. Bij brandstoffen die je in het tankstation haalt, kan dit leiden tot veranderingen in het bestaande mengsel. Om de eigenschappen van de brandstof te verbeteren voegt de fabrikant namelijk additieven toe zoals antioxidanten of corrosiewerende middelen. Deze toegevoegde stoffen kunnen aangetast worden en uit het mengsel verdwijnen.

Gevaar voor afzettingen

Bovendien kan “gum” ontstaan, een harsachtig product. Gum is bij brandstoffen een residu dat na verdamping ontstaat. Een gehalte aan gum in de brandstof leidt tot afzettingen in de verbrandingskamer van de motor of tot verkleefde en verstopte brandstofinjectoren of filters.

Bewaar het tweetaktmengsel voor je kettingzaag nooit langer dan 30 dagen

Bij tweetaktmengsels met brandstoffen die ethanol bevatten, kunnen olie en benzine zich bovendien na relatief korte tijd al ‘ontmengen’. STIHL raadt aan om een zelfbereid tweetaktmengsel niet langer dan 30 dagen te bewaren. Zo beperk je de mate waarin de brandstof ontmengd wordt tot een minimum.

In deze context betekent ontmenging dat het vocht in de lucht zich met het ethanol bindt en op de bodem van de jerrycan neerslaat.

Pas op voor ontmenging

Door de ontmenging is de tweetaktmotorolie niet gelijkmatig in de brandstof verdeeld. Het kan daardoor zijn dat er te weinig van het benodigde smeermiddel in de motor aanwezig is. Het ontbreken van smering en koeling kan problemen veroorzaken, van een slecht draaiende motor tot een vastgelopen zuiger. Ook na krachtig schudden is ontmengde brandstof niet meer van goede kwaliteit.

Verkeerde brandstof in de tank

Als je de kettingzaag met een verkeerd mengsel hebt gevuld, mag je de motor niet laten draaien, ook niet kortstondig. Giet de oude brandstof door een trechter terug in de jerrycan en vul de tank met de juiste brandstof. Meestal volstaat dat. Reinig eventueel de bougie als de kettingzaag niet werkt.

MotoMix

STIHL MotoMix betekent pure kracht voor je kettingzaag

 • KRACHTIG
  Het beste startgedrag en het hoogste prestatievermogen van de motor.
 • MILIEUVRIENDELIJK
  Tot 70 procent minder uitlaatgassen.
 • DUURZAAM
  5 jaar bewaartijd.

 

 

Handleidingen van STIHL kettingzagen

Download hier eenvoudig de handleiding van je STIHL kettingzaag.

Samenvatting: brandstof voor je kettingzaag

 • Let altijd op de kwaliteit van het benzine-oliemengsel.
 • Volg de mengverhoudingen nauwkeurig op.
 • E10 is geschikt voor machines van STIHL en VIKING.
 • De bewaartijd is afhankelijk van het mengsel. Na 30 dagen rusttijd kan een zelfgemaakt mengsel onbruikbaar worden.
 • Neem het zekere voor het onzekere met de kant-en-klare MotoMix van STIHL.