Een STIHL kettingzaag starten

Een kettingzaag starten

Wij tonen je hoe je een STIHL motorkettingzaag veilig en correct start. Zo ga je met plezier aan het werk! Een kettingzaag starten kan op verschillende manieren.

Voordat je je STIHL kettingzaag start

Beveilig je werkplek voordat je begint te werken met de motorzaag. 

De werkplek voorbereiden voor het zagen met de kettingzaag 

 • Zodra de motor van een benzinekettingzaag draait, ontstaan giftige uitlaatgassen. Deze gassen kunnen geurloos en onzichtbaar zijn. Werk daarom alleen buiten of in voldoende verluchte ruimtes. Gesloten ruimtes zijn geen geschikte werkomgeving.
 • Controleer de ondergrond van je werkplek. Opgelet: gevaar voor uitglijden bij gladheid, regen, sneeuw, ijs, op hellingen, op oneffen terrein of op pas ontschorst hout (of schors).
 • Hou andere personen, in het bijzonder kinderen, uit de buurt van je werkplek.

Let na het bijvullen van je STIHL benzinekettingzaag ook op het volgende:

 • Hou altijd 3 meter afstand van de tankplaats.
 • Controleer de staat van je werkomgeving en of er mogelijke obstakels zijn. Hou altijd een ontsnappingsweg vrij voor noodgevallen. Gladde, oneffen of beijzelde oppervlakken kunnen gevaarlijk zijn en zijn dus te vermijden.
 • Let er ook op dat zich geen andere personen in de nabije omgeving bevinden. Werk echter nooit alleen: zorg ervoor dat er andere personen binnen gehoorsafstand zijn die in geval van nood hulp kunnen bieden.

Je kettingzaag starten – stap voor stap uitgelegd

De werkomgeving is beveiligd en gecontroleerd. Je kan nu aan de slag met de zaag. Hou bij elk van de volgende stappen rekening met de veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing. De eerste handleiding is bedoeld voor het starten van een kettingzaag zonder M-Tronic. Voor machines met M-Tronic raadpleeg je de tweede handleiding.

De volgende handleiding beschrijft hoe je de kettingzaag vanop de grond start. Als je de kettingzaag in dicht struikgewas of in de sneeuw niet op de grond kan starten, kan je de machine ook tussen je knieën of dijen starten. Bij het starten tussen de knieën of dijen vallen bepaalde stappen weg, zoals het stabiliseren van de kettingzaag op de grond.

Een kettingzaag zonder M-Tronic starten

1. De kettingrem inschakelen

Schakel altijd de kettingrem in voordat je de kettingzaag start. Hiervoor duw je de kettingrem naar voren.

2. De zaagbladbescherming wegnemen

Verwijder altijd de bescherming van het zaagblad voordat je de kettingzaag start.

3. De decompressieklep indrukken

Als je kettingzaag een decompressieklep heeft, druk je die in. Dat helpt de motor op toeren te komen en vergemakkelijkt zo ook het starten van je kettingzaag.

4. De brandstofpomp meerdere keren indrukken

Als je kettingzaag een brandstofpomp heeft, druk je die verschillende keren in. De motor zal gemakkelijker starten en je hoeft minder vaak aan het startkoord te trekken.

5. De combihendel op Choke instellen

Stel de combihendel in op Choke / Koudstart. Bedien hiervoor eerst de gashendelblokkering en de gashendel. Duw dan de combihendel helemaal naar beneden.

6. De kettingzaag op een vlakke ondergrond zetten

Zet de kettingzaag op een vlakke ondergrond om ze te starten. Het zaaggarnituur mag niet met de grond in contact komen, anders zou dat bij het starten bot worden en je zou jezelf in gevaar brengen.

7. De kettingzaag stabiliseren

Pak de kettingzaag die op de grond ligt met beide handen vast: de linkerhand op de draagbeugel, de rechterhand aan het startkoord. Plaats de tip van je rechtervoet in de achterste handgreep. Zo stabiliseer je de kettingzaag.

8. Aan het startkoord trekken

Trek met je rechterhand langzaam aan het startkoord totdat je weerstand voelt. Trek pas dan een aantal keren krachtig aan het startkoord totdat de motor kort aanslaat. Trek indien mogelijk recht omhoog zonder dat het koord tegen de ventilatorbehuizing wrijft.

9. De motor slaat kort aan

De motor slaat even aan, maar valt meteen weer stil. Open nu de choke door de combihendel één vergrendelstand omhoog te bewegen naar de halvegasstand.

10. Nogmaals aan het startkoord trekken

Trek nogmaals aan het startkoord totdat de motor weer start.

11. De gashendel kort induwen

Zodra de motor aanslaat en draait, duw je de gashendel kort in met je wijsvinger. Nu springt de combihendel naar de normale vrijloopstand.

12. De kettingzaag optillen

Til de kettingzaag vervolgens langzaam van de grond op, maar raak de gashendel niet aan.

13. De kettingrem losmaken

Maak nu de kettingrem los door de hendel van de kettingrem met de linkerhand naar je toe te trekken. Laat de draagbeugel daarbij echter niet los. Zodra je een 'klik' hoort, is de ketting vrijgeschakeld en kan ze over het zaagblad lopen.

14. De kettingsmering testen

Voordat je begint, test je nog de kettingsmering: als je de ketting met de gashendel helemaal open boven een stuk papier of een stuk lichtgekleurd hout laat lopen, moet een duidelijk oliespoor te zien zijn.

15. Veilige werkmethode

De zaag is nu klaar voor gebruik. Lees de gebruikshandleiding voor een veilige werkmethode.

Een kettingzaag met M-Tronic starten

1. De kettingrem inschakelen

Voordat je de kettingzaag start, schakel je de kettingrem in. Hiervoor duw je de kettingrem naar voren.

2. De zaagbladbescherming wegnemen

Verwijder altijd de bescherming van het zaagblad voordat je de kettingzaag start.

3. De decompressieklep indrukken

Als je kettingzaag een decompressieklep heeft, druk je die in. Dat helpt de motor op toeren te komen en vergemakkelijkt zo ook het starten van je kettingzaag.

4. De brandstofpomp meerdere keren indrukken

Als je kettingzaag een brandstofpomp heeft, druk je die verschillende keren in. De motor zal gemakkelijker aanslaan en je hoeft minder vaak aan het startkoord te trekken.

5. De combihendel in de startpositie zetten

Zet de combihendel in de startpositie (▲).

6. De kettingzaag op een vlakke ondergrond zetten

Zet de kettingzaag op een vlakke ondergrond om ze te starten. Het zaaggarnituur mag niet met de grond in contact komen, anders zou dat bij het starten bot worden en je zou jezelf in gevaar brengen.

7. De kettingzaag stabiliseren

Pak de kettingzaag die op de grond ligt met beide handen vast: de linkerhand op de draagbeugel, de rechterhand aan het startkoord. Plaats de tip van je rechtervoet in de achterste handgreep. Zo stabiliseer je de kettingzaag.

8. Aan het startkoord trekken

Trek met je rechterhand langzaam aan het startkoord totdat je weerstand voelt. Trek pas dan een aantal keren krachtig aan het startkoord totdat de motor kort aanslaat. Trek indien mogelijk recht omhoog zonder dat het koord tegen de ventilatorbehuizing wrijft.

9. De gashendel kort induwen

Zodra de motor aanslaat en draait, duw je de gashendel kort in met je wijsvinger. Nu springt de combihendel naar de werkpositie (I)

10. De kettingzaag van de grond optillen

Til de kettingzaag vervolgens langzaam op, maar raak de gashendel niet aan.

11. De kettingrem ontspannen

Maak nu de kettingrem los door de hendel van de kettingrem met de linkerhand naar je toe te trekken. Laat de draagbeugel daarbij echter niet los. Zodra je een 'klik' hoort, is de ketting vrijgeschakeld en kan ze over het zaagblad lopen.

12. De kettingsmering testen

Voordat je begint, test je nog de kettingsmering: als je de ketting met de gashendel helemaal open boven een stuk papier of een stuk lichtgekleurd hout laat lopen, moet een duidelijk oliespoor te zien zijn.

13. Veilige werkmethode

De zaag is nu klaar voor gebruik. Lees de gebruiksaanwijzing voor een veilige werkmethode.

Videohandleiding: Start tussen de knieën: STIHL kettingzaag MS 261 C-M

Videohandleiding: Start vanop de grond: STIHL kettingzaag MS 170

Videohandleiding: Start tussen de knieën: STIHL kettingzaag MS 180 C-BE

Gemakkelijker starten met STIHL ErgoStart en STIHL ElastoStart

Naast het hierboven beschreven M-Tronic-systeem bieden wij nog andere functies die het starten van je kettingzaag vereenvoudigen: STIHL ErgoStart vermindert de nodige startkracht aanzienlijk en de speciale STIHL ElastoStart-startgreep zorgt voor vlot starten zonder schokken.

OPMERKING
Onze handleiding is slechts een aanvulling op de gebruikshandleiding van jouw STIHL kettingzaag. De motorzagen in de video's dienen slechts als voorbeeld. Andere kettingzaagtypes kunnen andere bedieningselementen hebben. Lees daarom de gebruikshandleiding grondig door voor je de kettingzaag gebruikt. Heb je vragen? Contacteer je gespecialiseerde dealer.

Gebruikshandleidingen voor STIHL kettingzagen

Hier kan je de gebruikshandleiding van je STIHL kettingzaag gemakkelijk downloaden.
> Gebruikshanleidingen

Samenvatting: Een STIHL kettingzaag starten

 • Het startverloop van een STIHL kettingzaag kan afhankelijk van het model variëren.
 • Daarom moet je vóór het starten de gebruikshandleiding grondig lezen.
 • Er zijn twee manieren om je STIHL kettingzaag veilig te starten: start vanop de grond en start tussen de knieën.
 • Bij de modellen met M-Tronic vallen enkele stappen van de startprocedure voor machines zonder dit systeem weg, bijvoorbeeld de tweede bediening van het startkoord.
 • Begin pas met de kettingzaag te werken als de startprocedure met succes is afgerond. Til de kettingzaag bij het starten vanop de grond pas op als de start correct is verlopen.
 • Als de STIHL kettingzaag ondanks de juiste procedure niet start, raadpleeg dan een gespecialiseerde STIHL dealer.