Lithium-ion-accu's: basiskennis

Onze zelfontwikkelde STIHL lithium-ion-accu's zijn krachtpatsers gemaakt voor langdurig gebruik. Kom nu meer te weten over lithium-ion-accu's.

Lithium-ion-accu's: samenstelling en werking

Eerst zetten we alles over de samenstelling en werking van lithium-ion-accu's in een kort overzicht op een rijtje. 

Het proces van een lithium-ionbatterij van STIHL wordt geïllustreerd door een afbeelding. De elektronen stromen van de anode door de toepassing van het toestel naar de kathode

Een lithium-ion-accu bestaat uit een verzameling cellen.

De constructie van lithium-ion-accu's

Een lithium-ion-accu bestaat uit een verzameling cellen, waarbij elke cel twee elektroden heeft: de negatieve anode en de positieve kathode. Tussen deze twee elektroden vervoert een elektrolytvloeistof de lithium-ionen tijdens het ontladen en opladen.

De elektroden worden ook elektronisch gescheiden door een separator om kortsluiting te voorkomen.

Het proces van een lithium-ionbatterij van STIHL wordt geïllustreerd door een afbeelding. Door de batterij op te laden, stromen de elektronen van de kathode naar de anode.

Elektronen stromen van de kathode naar de anode door de accu op te laden.

Werking van lithium-ion-accu's

Bij het gebruik van lithium-ion-accu's worden aan de zijde van de anode lithium-ionen en elektronen afgegeven – er vindt een ontlading plaats. De lithium-ionen migreren door de elektrolytvloeistof en de separator naar de kathode, terwijl de elektronen door het externe circuit stromen en elektrisch werk verrichten. Door dit proces wordt elektromotorische kracht opgewekt die de accumachine aandrijft.

Bij het opladen van de accu gebeurt precies het omgekeerde: nu migreren de lithium-ionen van de kathode door de elektrolytvloeistof naar de anode.

Lithium-ion-accu's: duurzaamheid

De lithium-ion-accu's van STIHL zijn geen wegwerpproducten, maar onderscheiden zich door een bijzonder lange levensduur – een groot pluspunt op het gebied van duurzaamheid. Wat het opladen van lithium-ion-accu's betreft, zijn ze geschikt voor maximaal 1.200 laadcycli. Dankzij de nieuwste celtechnologie gaat de STIHL accu AP 500 S zelfs tot 2.400 laadcycli mee.

De bovengemiddelde levensduur van de STIHL lithium-ion-accu's weerspiegelt de bijzondere productkwaliteit. STIHL accu's zijn bovendien te gebruiken met veel verschillende STIHL accumachines – zowel bij oudere als bij nieuwere machinegeneraties. Onze accu's zijn speciaal ontwikkeld voor de machines en bieden niet alleen een enorme betrouwbaarheid, maar zijn ook een investering op de lange termijn. 

Accucapaciteit bij lithium-ion-accu's

De accucapaciteit bij lithium-ion-accu's kunnen particuliere gebruikers nog niet zelf meten. Mocht je vragen hebben over de resterende accucapaciteit of merk je dat de capaciteit afneemt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde STIHL dealer. Met behulp van een accudiagnoseapparaat bepaalt de STIHL dealer de accucapaciteit nauwkeurig. Ook bij vragen over loop- en laadtijden van STIHL accu's helpen ze je verder.

Diepontlading bij lithium-ion-accu's

Je hebt misschien al eens gehoord dat diepontlading, dus het bijna volledig ontladen van een accu, schade aan de accu kan veroorzaken. Bij STIHL vertrouwen we echter op de modernste accutechnologie. De zelfontlading van onze lithium-ioncellen bedraagt slechts 1 tot 3% per jaar, zodat je STIHL accu in de regel betrouwbaar is beschermd tegen diepontlading.

Toch is het raadzaam om lithium-ion-accu's correct op te slaan. Als de accu langer dan een maand niet wordt gebruikt, moet je hem opslaan met een laadtoestand tussen 40 en 60% om de levensduur van de cellen te verlengen. 

STIHL accubox met STIHL accu's in een rek in een werkplaats

Bewaar accu's bij voorkeur tussen 40 en 60% geladen.

Maar zelfs volledig ontladen kunnen de moderne STIHL accu's in de regel probleemloos enkele maanden in de winter worden opgeslagen – zonder diepontlading als gevolg. Een belangrijke rol hierbij speelt het BMS, het intelligente Battery Management System.

Dit slimme accumanagementsysteem bewaakt de constante werking van de lithium-ion-accu in een vooraf bepaald bereik én de spanning van de cellen. Als de spanning in de accucellen te sterk daalt, gaat de accu automatisch in de slaapstand en wordt het ontladen onderbroken, waardoor diepontlading wordt voorkomen.

Lithium-ion-accu's: temperatuurbereik

Voor een optimale opslag van onze accu's adviseren we een omgevingstemperatuur van ongeveer 20 °C om een lange levensduur van het pack te garanderen. Zo kan je ook bij gebruik direct na opslag beschikken over het volledige vermogen. In principe is het mogelijk om de accu's op te slaan bij een temperatuur tussen -20 °C en +50 °C. In de extremen van dit bereik moet je echter rekening houden met een verminderde werking en levensduur.

Bij onduidelijkheden helpen de gebruiksaanwijzingen of onze experts bij de STIHL dealers je graag verder.

Lithium-ion-accu's: afvoeren en recycling

Ondanks hun lange levensduur moeten lithium-ion-accu's op een zeker moment worden afgevoerd of gerecycled. Om ervoor te zorgen dat je precies weet wat je dan met STIHL lithium-ion-accu's moet doen, vind je hieronder alle relevante informatie.

Verkoopruimte van de STIHL vakhandel met medewerkers en klanten

Gebruikte accu's kan je inleveren bij de STIHL dealer.

Lithium-ion-accu's afvoeren

Breng gebruikte accu's gratis naar je STIHL dealer of lever ze in bij een openbaar inzamelpunt.

STIHL lithium-ion-accu's van het type AR mag je uitsluitend bij een STIHL dealer inleveren in plaats van bij een openbaar inzamelpunt, want vanwege de constructie kan de accu nog geladen zijn. Neem de voorschriften voor milieuvriendelijke verwijdering in jouw regio in acht. 

Accu's mogen nooit onbeschermd los worden gestort of getransporteerd, maar moeten altijd beveiligd tegen kortsluiting worden geretourneerd. Hiervoor kan je de lithium-ion-accu's in de originele verpakking of in een plastic zak doen, de polen afplakken of de accu's in droog zand leggen. Op onze servicepagina's is meer informatie te vinden over het afvoeren van batterijen en oude elektrische apparatuur.

Lithium-ion-accu's: recycling 

Voor een verantwoord gebruik van grondstoffen is recycling onontbeerlijk – en door recycling kunnen waardevolle bestanddelen van lithium-ion-accu's opnieuw worden gebruikt. Voor het recycleren van lithium-ion-accu's bestaan er natchemische processen: de accu's worden verzameld, versnipperd, overgebracht naar Black Mass en elektrochemisch teruggewonnen. 

Overigens: omdat iedereen duurzaamheid belangrijk vindt, is STIHL van plan om in de toekomst steeds meer gerecyclede ingrediënten en ethisch verkregen hulpbronnen in lithium-ion-accu's te gebruiken.

Geheugeneffect

De bezorgdheid over een zogenoemd geheugeneffect bij accu's blijft hardnekkig – maar wat houdt dit nu precies in? Met dit geheugeneffect wordt gedoeld op een capaciteitsverlies bij nikkel-cadmiumaccu's dat wordt veroorzaakt door vroegtijdig opladen. Als een dergelijke accu niet volledig wordt ontladen voordat hij weer wordt opgeladen, 'onthoudt' hij de energiebehoefte van de laatste laadbeurten en laadt hij alleen nog deze hoeveelheid energie op – op die manier verliest hij snel capaciteit en wordt de accu onbruikbaar.

STIHL accublazer BGA 57 zonder schadelijk Memory-effect

Dit effect treedt echter niet op bij STIHL lithium-ion-accu's omdat ze gemaakt zijn volgens de nieuwste accutechnologie.

Nog meer vragen over de technische details? Lees meer over het geheugeneffect in ons artikel.

Belangrijke vragen en antwoorden

Heb je verder nog vragen over accu's? 

Meer over accutechnologie