Grasziekten met succes herkennen en behandelen

Geen enkele tuinier wil gazonziekten, maar helaas ontstaan ze in elke tuin. Met dit overzicht kan je herkennen of je gras ziektes vertoont en deze efficiënt bestrijden.

Dauwdruppels op een groen gazon zonder gazonziekte

Geen paniek bij grasziekten: wij helpen je met de diagnose

Verkleuringen, onkruid of kale plekken: een gazon kan ondanks de juiste verzorging onderhevig zijn aan ziekten. Wij leggen je uit welke de vaakst voorkomende ziekten zijn, hoe ze ontstaan en hoe je ze behandelt zodat bruine plekken, mos en schimmel je de vreugde van een gazon niet ontnemen.

Verkleuringen

Bruine, gele of bleekgroene verkleuringen in het gazon kunnen verschillende oorzaken hebben. Als de zomerzon het gazon verbrandt of de grashalmen lijden onder een tekort aan voedingsstoffen, verandert een dicht, groen grastapijt al snel in een gazon vol verkleurde plekken. Bovendien laten hondenplasjes bruine plekken na die je duidelijk herkent aan de ronde vorm. Wij geven tips en hulp bij grasziekten die tot uiting komen door verkleuringen in het gras.

Gazon met bruine plekken door gazonziekten

Bruine plekken op een gazon door watertekort of overbelasting

Symptoom Bruine tot lichtbruine plekken
Oorzaak: watertekort Als het gazon bruin tot lichtbruin wordt of er ineens een hele reeks kale plekken verschijnt, heb je het gazon wellicht niet genoeg gesproeid.
Remedie Een gazon heeft veel aandacht en water nodig. Je kan deze fout in de verzorging makkelijk rechtzetten door regelmatig water te geven. Bovendien raden we aan om graszaad te kiezen met het RSM-label. Dat garandeert de kwaliteit van het zaadmengsel. Let ook op de maaihoogte van het gazon: laat het liever wat te lang dan te kort.
Oorzaak: overbelasting Ook overbelasting kan een gazon beschadigen. Graszaad van mindere kwaliteit of een gevoelige gazonsoort in een tuin die flink belast wordt door spelende kinderen, zal snel reageren met afstervende grashalmen. Deze afgestorven plantjes vormen dan kale, bruine plekken.
Remedie Zaai een gazontype dat past bij de belasting van jouw tuin.
Oorzaak: uitdroging Periodes van hitte zijn geen pretje voor het gazon en drogen het uit.
Remedie Ook al duurt de hitteperiode lang: regelmatig sproeien is levensbelangrijk voor het gazon. Laat het gras wat hoger groeien als het gazon dreigt te verdrogen.
Oorzaak: stagnerend water Als het gazon vervilt door afgestorven plantendelen of mos, blijft het water staan.
Remedie Regelmatig verticuteren en bezanden lost dit probleem op. Hier vind je meer informatie over verticuteren.

Lichtgroen gazon, voor de helft gemaaid

Gele en bleekgroene verkleuringen bij een tekort aan voedingsstoffen

Symptoom Gele punten en bleekgroene grashalmen
Oorzaak Deze verkleuringen wijzen op een gebrek aan bemesting, een slechte bodemstructuur met een laag humusgehalte, of een verkeerde pH-waarde.
Remedie Het goede nieuws is dat je een gebrek aan ijzer en stikstof snel kan verhelpen. Door een product aan het sproeiwater toe te voegen krijgt het gazon de benodigde voedingsstoffen, en de lelijke gele plekken verdwijnen binnen enkele dagen. Voorkom dat er opnieuw verkleuringen ontstaan door regelmatig te bemesten en water te geven. Let er bij het maaien ook op dat je het gras niet te kort afsnijdt. Op die manier zal je gazon zijn mooie groene kleur terugkrijgen.

Strooiwagen met mest op een groen gazon

Een overbemest gazon

Zoals alle planten kan ook een gazon overbemest worden. Een teveel van bepaalde voedingsstoffen, vooral in het geval van minerale meststoffen, kan leiden tot verkleuringen en afgestorven gras. Eerst krijgt het gras een donkergroene tot blauwachtige kleur. Bij overbemesting kan het zoutgehalte te hoog worden en de grashalmen “verbranden”.

Verkleuringen na de winter

Vorst en koude in de winter doen het gazon afzien en geven aanleiding tot vlekken en schimmel. Om dit te voorkomen raden we je aan om het gazon in augustus en september te versterken met bemesting. Als de pH-waarde dat vraagt, kan je in september en oktober ook kalk strooien. Maai daarna het gazon tot een hoogte van 5 cm. Met deze voorbereidingen is het gazon goed gewapend tegen de winter. Er zullen minder grasplantjes afsterven en het gazon zal dichter zijn. In een goed geventileerd en organisch bemest gazon groeien verkleuringen meestal vanzelf weer weg.

Gazonschimmels voorkomen en herkennen

Naast lelijke vlekken en verkleuringen kunnen ook schimmelziekten het gazon aantasten en het uitzicht bederven. Schimmelziekten kunnen de meest uiteenlopende oorzaken hebben waaronder:

 • Een te dichte groei (te dichte grasnerf)
 • Voortdurende sterke belasting (bijv. sportgazon, maar ook een gazon waar ‘s winters veel op gelopen wordt)
 • Te veel vocht, stagnerend water
 • Te dicht mulchen
 • Verkeerde pH-waarde van de bodem
 • Vervilting
 • Te kort maaien
 • Ligging in de schaduw, tussen hoge muren of bomen
 • Niet verwijderd gebladerte of te hoog gras in de winter
 • Overdaad aan water of bemesting

Gazonschimmel kan je al proberen te voorkomen bij de keuze van het zaaigoed. Hoogwaardig graszaad is immers minder gevoelig voor schimmelvorming en in het algemeen beter bestand tegen grasziekten. Zoals zo vaak bij een gazon is het ook hier belangrijk dat je de gazonsoort afstemt op het gebruik ervan.

Helaas is het niet mogelijk om het ontstaan van schimmel volledig uit te sluiten, ook al wordt het gazon perfect onderhouden. Overigens zijn de meeste schimmelziekten onschuldig, maar het gazon oogt niet mooi. Wij tonen je hoe je gazonziekten snel herkent en behandelt.

Sneeuwschimmel

De gazonziekte sneeuwschimmel

Symptoom Het gazon vertoont geelbruine vlekken met een diameter tot 30 centimeter. Het schimmelweefsel aan de rand heeft een grijswitte structuur die op watten gelijkt.
Oorzaak Zoals de naam reeds zegt, treedt sneeuwschimmel in het gazon op als het kil en vochtig is. De schimmelsporen zijn alomtegenwoordig, maar een infectie ontstaat pas bij temperaturen tussen 0 en 10 graden.

Remedie Sneeuwschimmel sterft meestal vanzelf af als de temperaturen ‘s zomers stijgen. Wil je de schimmelhaarden al vroeger aanpakken? Verticuteer de aangetaste zones of zaai nieuw graszaad in de lente. Bedek de aangetaste gedeelten met een laag zand van twee centimeter. Zo vermijd je een nieuwe infectie. Het zand maakt de bodem losser en zorgt voor een betere drainage, waardoor geen water meer kan blijven staan.

Rooddraad

Groen gazon met bruine plekken, veroorzaakt door de gazonziekte rooddraad

Symptoom De punten van de grashalmen worden roodachtig tot bruinachtig.
Oorzaak Rooddraad is een teken dat het gazon niet goed gevoed is. Er kan bovendien sprake zijn van vervilting. De schimmel treedt op bij temperaturen tussen 15 en 20 graden Celsius. Ook een hoge luchtvochtigheid bevordert de groei van de schimmel.
Remedie Een gazon dat aangetast is door rooddraad kan je het best verticuteren. Geef ter ondersteuning ook een organisch-minerale meststof met een laag stikstof- en een hoog kaliumgehalte.

Heksenkringen

Heksenkringen zijn een gazonziekte waarbij paddenstoelen met een hoed kringvormig groeien op een groen gazon.

Symptoom De naam zegt het zelf: heksenkringen zijn paddenstoelen met een hoed die een kring vormen op het gazon.
Oorzaak

Onder het gazonoppervlak bevindt zich het mycelium of schimmelweefsel dat ‘s nachts vruchtlichamen vormt. Verschillende schimmelsoorten (er zijn wel 60 soorten bekend) kunnen heksenkringen vormen.
Remedie Er is geduld nodig om deze schimmelziekte te lijf te gaan. Til in de lente of de herfst de aangetaste gedeelten op met een riek en maak de grasmat los om het mycelium te verscheuren. Geef die plekken daarna overvloedig en regelmatig water. Het oppervlak mag gerust twee weken doornat zijn.

Meeldauw

Close-up van een grashalm met witte en bruine meeldauwvlekken

Symptoom Meeldauw op je gras uit zich door een witte, meelachtige aanslag op het oppervlak van de grashalmen.
Oorzaak Vochtig, warm weer en een te hoge maaihoogte zijn factoren die de uitbraak van meeldauw begunstigen. Bij een gazon treedt de ziekte vaak op in schaduwrijke zones.
Remedie Wij raden aan om tijdens het volgende voorjaar nieuw gras te zaaien. Probeer ook voor meer zon te zorgen door bomen uit te dunnen en takken weg te snoeien. Een mix van schaduw- en sportgazon kan nuttig zijn op dergelijke plekken.

Dollarspot

dollarspot

Symptoom De gazonziekte dollarspot komt vaak voor in de zomer en uit zich in bruine vlekken ter grootte van een muntstuk.
Oorzaak De schimmel ontstaat door verzwakte grasplanten. Overdag moeten ze zich verweren tegen de hitte en ‘s nachts, wanneer de temperatuur daalt en het vochtig is, vormen ze een goede voedingsbodem voor de schimmelsporen.
Remedie Ook hier geldt: verzorg het gazon, geef het voldoende water en dien ontbrekende voedingsstoffen toe door extra bemesting.

Wortelbrand

Jong, lichtgroen gazon met bruine plekken, veroorzaakt door de gazonziekte wortelbrand

Symptoom Wortelbrand doet zich vooral bij pas gezaaide gazons voor. De nog jonge plantjes laten hun stengel hangen en hebben een lichtbruin verkleurde hals.
Oorzaak De oorzaken van wortelbrand zijn minderwaardig zaaigoed, een slecht geventileerde bodem en vaak ook overbemesting.
Remedie Verlucht de bodem door hem te verticuteren. Gebruik beter zaadgoed en een bemesting die geschikt is voor je gazon.

Mos in het gazon: hoe verwijder je dat permanent?

Gazon met mos tussen de grashalmen

Symptoom Mosplantjes nestelen zich tussen de grassprieten en verdringen het gras meer en meer, waardoor het gazon vervilt.
Oorzaak Als mos zich meester maakt van het gazon, is er iets uit balans. Mos wijst op een tekort aan voedingsstoffen, slechte drainage en te weinig ventilatie. Ook de pH-waarde kan uit evenwicht zijn.
Remedie Mos gedijt perfect in een te kort gemaaid gazon en in het algemeen in verzwakt gras. De beste remedie is dus het gras hoger te maaien en voldoende bemesting te geven. Bevrijd het gazon van mos door het te verticuteren en breng het met de juiste verzorging weer in evenwicht.

Samenvatting: grasziekten herkennen en bestrijden

 • Grasziekten vertonen verschillende ziektebeelden die je makkelijk herkent.
 • Met de juiste verzorging houd je een gazon gezond, maar ziekten zijn niet uit te sluiten.
 • Verkleuringen wijzen vaak op een tekort aan voedingsstoffen en fouten in de verzorging, bijvoorbeeld te kort maaien.
 • Er zijn verschillende soorten schimmelziekten.
 • Verticuteren en een betere toediening van water en voedingsstoffen lossen schimmelproblemen meestal op.
 • Mos bestrijd je door het gazon regelmatig te bemesten en te verticuteren.