Gazon egaliseren

Een vlak groen tapijt ziet er aantrekkelijk uit en heeft een aantal voordelen. Hier zijn vier manieren om een ongelijkmatig gazon te egaliseren.

Oneven gazon voor een houten schutting, op de achtergrond bomen en bergpanorama  
Er bestaan verschillende manieren om een gazon te egaliseren

Overzicht: Gazon egaliseren

 • Je kan een gazon het best egaliseren tijdens een warme en droge periode
 • Een vlak gazon maakt het onderhoud van de groenstrook gemakkelijker en voorkomt opstuwend vocht
 • Voordat je je gazon egaliseert, moet je begrijpen waardoor de ongelijkmatigheden zijn veroorzaakt 
 • Vlakke ongelijkmatigheden egaliseren door te walsen of met zand te vullen
 • Verwijder grote beschadigingen door het oude gazon te verwijderen of om te spitten
 • Draag tijdens het werken altijd je persoonlijke veiligheidsuitrusting volgens de gebruiksaanwijzing

Gazon egaliseren: de voorbereiding

Afhankelijk van of je slechts kleine plekken moet repareren of het hele gazon moet egaliseren, heb je meer of minder zwaar en speciaal gereedschap nodig. Dat hoef je in geen geval allemaal te kopen: sommige machines en gereedschappen, zoals een graswals, kan je in de plaatselijke bouwmarkt of bij je STIHL dealer huren.

Stel eerst vast hoe groot en hoe diep de ongelijkmatigheden werkelijk zijn. Afhankelijk van de methode waarmee je je gazon kan egaliseren en hoeveel vulmateriaal je eventueel moet bestellen. 

Lijkt het hele gazon op een hobbelige baan? Zijn er slechts een paar kleine plekken waar je diepe voetafdrukken moet egaliseren? Of is het hele oppervlak schuin gezakt? Met deze methode kan je het hoogteverschil bepalen:

Hoogteverschil bepalen

 • Steek op de laagste en hoogste plek in het gazon een houten stokje in de grond.
 • Verbind beide stokjes met een touwtje. Schuif het op het hoogste punt zo ver mogelijk naar beneden.
 • Schuif het uiteinde van het touw op het laagste punt omhoog op het stokje totdat de waterpas aangeeft dat het touw waterpas staat.
 • Meet het verschil tussen het hoogste en het laagste punt met een duimstok op het laagste punt.

Hoeveelheden materiaal inschatten

Als je de hoogteverschillen hebt vastgelegd, kan je grofweg met behulp van de volumeformule breedte x lengte x hoogte inschatten hoeveel kubieke meter moederbodem en zand je moet inkopen om de ongelijkmatigheden op te vullen. Bij een schuin vlak neem je als hoogte slechts de helft van het gemeten maximale hoogteverschil. Bij een oppervlak van vier keer vier meter en een gemiddeld hoogteverschil van 10 centimeter zou de berekening zijn: 4 x 4 x 0,1 m = 1,6 m³

Wanneer kan je het gazon het best egaliseren?

Het beste tijdstip om je gazon te egaliseren ligt tussen half april en eind mei tijdens een droge periode. Dan heeft de bodem meestal de temperatuur van 10 °C bereikt die nodig is voor eventueel nazaaien en is de aarde minder zwaar omdat het winterse smeltwater is opgedroogd.

Ongelijkmatigheden in het gazon met een wals egaliseren

Lichte, maar over een groot oppervlak verdeelde ongelijkmatigheden in het gazon, zoals vlakke voetsporen of graszoden die na een vorstwinter zijn opgeworpen, kunnen met walsen worden rechtgezet. Let op: deze methode is niet geschikt voor net aangelegde gazons. Graswalsen zijn meestal hol om ze gemakkelijk te transporteren en worden pas vlak voor het begin van het walsen met water gevuld, zodat ze hun werkgewicht van 70 tot 100 kg bereiken.

In plaats van een wals kan je het gazon ook egaliseren met een trilplaat, maar denk er wel aan dat deze de bodem veel meer comprimeert dan een wals.

Opvullen: gazon egaliseren met zand

Het opvullen met zand is een eenvoudige manier om kleine ongelijkmatigheden in het gazon te compenseren. Daarbij wordt het gazon op de diepere punten ongeveer 1 cm bedekt met een 1:1-mengsel van zand en tuingrond. De grashalmen hebben 2-4 weken nodig om door de dunne laag heen te groeien en te wortelen. 

Een vrouw verdeelt met een bezem zand over het gazon om het te egaliseren
Het opvullen met zand is een geschikte techniek om het gazon te egaliseren

Het kan nodig zijn om deze procedure in de zomer meerdere keren te herhalen totdat de grond vlak is, maar het opnieuw zaaien wordt vermeden en met geduld is zo een egaal en krachtig gazon realiseerbaar. 

Het gaat sneller als je de diepe punten meteen volledig opvult met het zand-aardemengsel en dit licht aanstampt. Dan moet je echter graszaden bijmengen, omdat de bestaande grasplanten door de dikkere grondlaag geen licht meer krijgen om verder te groeien. 

Zand helpt ook om verdichte grond van gazons losser te maken. Wij laten zien hoe je je gazon op de juiste manier met zand bewerkt.

Gazon verwijderen en egaliseren

Bij deze methode voor het egaliseren van je gazon verwijder je de grasmat. Als de ongelijkmatigheden zo groot zijn dat walsen geen zin heeft en het te veel tijd zou kosten om het gazon lokaal op te vullen, kan het verwijderen van het hele gazon een oplossing zijn. Dat komt echter net als het hieronder beschreven omspitten en egaliseren bijna gelijk aan een volledig nieuwe aanleg.

Gazon omspitten en egaliseren

Als geen van de voorgestelde maatregelen voldoet om het gazon te egaliseren, kan je het gazon nog omspitten en volledig opnieuw aanleggen. Deze methode kan de beste oplossing zijn als mollen hebben toegeslagen en een groter oppervlak beschadigd is door molshopen en ondergrondse gangen zijn ingezakt. Hoe je dit doet, lees je in onze artikel Gazon vernieuwen.

Handig om te weten

Het gazon met grasmat en al omspitten, lijkt op het eerste oog wat eenvoudiger dan de methode 'gras verwijderen en egaliseren'. In tegenstelling tot het onderspitten van het gras verwijder je ook onkruid als je de hele grasmat wegneemt. 

Een nadeel van het verwijderen is echter dat je de oude graszoden moet weggooien als je geen plek in de tuin hebt waar ze tot compost kunnen verrotten.

Waarom het gazon egaliseren?

Een vlak gazon ziet er niet alleen fraai uit, maar maakt ook het onderhoud van het gazon een stuk eenvoudiger. 

Als je ongelijkmatigheden in het gazon compenseert, gaat het maaien en verticuteren sneller, omdat je robotmaaier niet bij elke kuil blijft steken. Meststoffen kunnen gelijkmatiger worden verdeeld en je struikelt minder gauw. Je voorkomt dat neerslag zich ophoopt in de putjes, wat zou kunnen leiden tot opstuwend vocht en uiteindelijk tot gazonziekten.

Vrouw maait een gazon met een STIHL grasmaaier

Een egaal gazon kan gemakkelijker worden gemaaid

De nadelen van een ongelijkmatig gazon

 • Grasmaaien en verticuteren zijn vermoeiender en vergen meer tijd
 • Ongelijkmatig verdeelde meststoffen leiden tot een vlekkerig gazon
 • Kuilen vergroten de kans dat je struikelt en maken het minder prettig om je gazon te benutten
 • Waterplassen in de kuilen leiden tot opstuwend vocht – optimale omstandigheden voor schimmel, paddenstoelen en mos

Oorzaken voor ongelijkmatig gazons

Voordat je je gazon egaliseert, moet je uitzoeken waar de ongelijkmatigheden vandaan komen. Als een verstoorde waterafvoer de oorzaak is, moet je eerst deze hoofdoorzaak oplossen voordat je het gazon egaliseert.

Reden Toelichting
Fouten bij de aanleg Tussen het voorbereiden van de grond en het zaaien van het gazon kreeg de bodem geen tijd om in te klinken.
Dieren Terwijl mollen in de tuin onmiddellijk zichtbaar worden door hun opgeworpen molshopen, graven woelmuizen hun gangen meestal onopgemerkt totdat de ondergrond zo uitgehold is dat het gazon gedeeltelijk inzakt.
Slechte waterafvoer Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een gebrek aan drainage, wat leidt tot ophoping van water en uiteindelijk tot verzakking van de ondergrond.
Belasting met gewicht Rijden met zware machines of zitmaaiers.
Nat gras betreden Als de grond na zware regenval of door ontdooiende sneeuw is doorweekt, is ons lichaamsgewicht al voldoende om diepe voetsporen achter te laten.
Bomen Boomwortels duwen het oppervlak van het gazon omhoog.

Nog meer voor tuinliefhebbers